Boksampo.fi har förnyats

Webbtjänsten Boksampo har förnyats. Tjänstens utseende och vissa funktioner har förnyats. Nedan en sammanfattning över saker som nu fungerar på ett nytt sätt i tjänsten.

Mobilvy

Nya Boksampo är responsiv och webbplatsen fungerar nu bra också i mobiltelefoner. Innehållet på sidorna syns nu i rätt storlek på telefonen.

Ingångssidan

Vi har gjort Boksampos ingångssida tydligare och innehållet har ordnats enligt vad användarna tittar mest på. Då vi planerade den nya sidan utnyttjade vi användartester. Navigationen i den övre balken är grupperad på ett nytt sätt. Sidospår och Boksampo har framhävts, så att de i navigationen syns bättre än tidigare. Under navigationen är innehållet ordnat under varandra enligt följande teman: sökning, boktips och –hyllor, aktuellt, pärmbilder och övrigt innehåll. Under boktips- och bokhyllor syns det nyaste boktipset och den nyaste bokhyllan. Under aktuellt finns redaktionens nyaste artiklar, litteraturnyheter, bokbloggar och litteraturevenemang. Under pärmbilder presenteras pärmbildssökningen.

Sidospårs och Kirjasampos ingångssida är uppbyggda på samma sätt, men mängden innehåll och hur  innehållet är ordnat är lite annorlunda.

Söksidorna

I Boksampo finns så som tidigare tre olika sökningar: sökning av titel- och författarinformation, pärmbildssökning och Googles anpassade sökning för redigerat innehåll. Nytt är att du nu lätt via länkar kommer från varje söksida till de andra söksidorna.

Sökorden som hittats utmärks på ett nytt sätt i sökresultaten, så att de syns bättre. Du kan ordna sökresultaten antingen i rader eller i kolumner, beroende på hur du tycker det är lättare att bläddra bland resultaten.

Pärmbildssökningens utseende har ändrats i någon mån. I sökningen av redigerat innehåll är det enda som ändrat att sökningen nu finns på en egen sida.

Författarinformationssidorna

En avsevärd och efterlängtad förändring har gjorts på författarsidorna: listan över författarens verk har utvecklats på så sätt att delverk (t.ex. enskilda noveller) nu syns i egna listor, istället för bland de hela verken. Se t.ex. författarsidan om Ernst Hemingway. https://www.boksampo.fi/sv/kulsa/kauno%253Aperson_123175906223944

Dessutom syns nu typen av verk  (roman, diktsamling, novell…) efter verkets namn.

Information om verket

Beskrivningen av verket finns i det nya användargränssnittet högre upp på sidan än tidigare. Under bokens namn finns en info-knapp. Om du klickar på knappen får du mer information om hur informationen visas på sidan. Om det finns videor, kommentarer, e-bokslänkar eller samtida recensioner, kommer du åt dessa genom att klicka på knapparna under bokens titel. Se t.ex. Århundradets kärlekssaga: https://www.boksampo.fi/sv/kulsa/kauno%253Aateos_3969

I den högra balken på sidan hittar du länkar till Exemplar på bibliotek och Mer information på nätet.

I länklistorna både på författarsidorna och på sidorna om verken syns bara de fem första länkarna i listan. Om du klickar på ”Visa fler” ser du hela listan. Också långa texter och listor över olika publikationer bryts på samma sätt, vilket gör det lättare att bläddra bland innehållet.

Bokhyllor

Bokhyllorna görs på samma sätt som tidigare, se anvisningar. Utseendet på listorna i de egna bokhyllorna har ändrats en aning, de publicerade och privata bokhyllorna är nu tydligare separerade än tidigare.

Vidareutveckling av webbplatsen

Utvecklingen av Boksampos gränssnitt fortsätter under året. När förnyelsen av tjänstens gränssnitt är klart , kan vi utveckla författar- och verksökningen att bli mer mångsidig. Vi utvecklar ett gränssnitt som i framtiden gör det möjligt att få innehåll från Boksampos verkdatabas i användning också i andra  tjänster, så som Finna.

Boksampos webbplats har tillgänglighetstestats och på basen av testrapporten gör vi de rekommenderade korrigeringarna.

Vi planerar också under det här året förbättringar i skapandet av bokhyllor och kommentering av verk.

Du kan skicka respons om de nya sidorna via responsformuläret 

eller per e-post till adressen kirjasampo(at)kirjastot.fi