Broschyrer om Finlands bibliotek

En broschyr som presenterar Finlands biblioteksväsen och bibliotekets uppgifter har tryckts. Broschyren finns på svenska, finska och engelska. Broschyrerna har i maj skickats till biblioteken via biblioteken med regionala utvecklingsuppdrag.  

Broschyrerna passar bra att ge åt t.ex. utländska gäster och åt beslutsfattare.

Broschyrerna finns också i PDF-format.

Den svenskspråkiga broschyren "I Finland är biblioteket en grundläggande avgiftsfri tjänst för alla"

Den finskspråkiga broschyren "Suomessa kirjasto on jokaisen maksuton peruspalvelu" 

Den engelskspråkiga broschyren "In Finland libraries are a free-of-charge basic service for everyone"