HelMet-bibliotekens tjänst Pocketbibban har avslutats

HelMet-bibliotekens mobiltjänst Pocketbibban har tagits ur bruk, så det går inte längre att reservera material via den. Enligt planerna skulle tjänsten köras ned fram till slutet av år 2014, men p.g.a. stora problem i kommunikationen mellan olika system måste tjänsten avslutas i förtid.
Att åtgärda problemen hade krävt oskäligt mycket resurser med tanke på att tjänsten ändå var i sitt slutskede.

Helsingfors stadsbibliotek beklagar att beslutet att avsluta tjänsten måste fattas så snabbt att det inte fanns tid att informera tjänstens användare i förväg.

Mobiltjänsten mobi.helmet.fi är fortfarande i bruk.