Nätbiblioteket Finna används redan av mer än hälften av de allmänna biblioteken

Över 60 procent av de allmänna biblioteken i Finland använder nätbiblioteket Finna, som har utvecklats på Nationalbiblioteket, som servicekanal för sina kunder. I nätbiblioteket kan kunderna söka information om bibliotekets samlingar, reservera material, förnya lån och betala förseningsavgifter.

Läs Finna.fi -tjänstens nyhet om användningen av nätbiblioteket