Protokollet från Rådets för de allmänna biblioteken vårmöte har publicerats

Rådet för de allmänna biblioteken höll i år sitt vårmöte i Lahtis 11-24.4.

Ämnen som togs upp på mötet var bl.a. bibliotekspersonalens digitala kunnande, åldersgränser för meröppna bibliotek, aktuell biblioteksbussverksamhet och förändringar i arbetet inom kommunsektorn.

Om det här och mycket annat kan du läsa i mötesprotokollet (på finska), https://www.kirjastot.fi/neuvosto/poytakirjat/1_2019.