Riksomfattande utvecklingsuppgiften för bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande till Seinäjoki

Den riksomfattande utvecklingsuppgiften till ett allmänt bibliotek för bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande har tilldelats Seinäjoki stadsbibliotek från och med 1.1.2020.

UKM:s pressmeddelande (på finska)