Understödsansökningar inlämnade hösten 2017 nu i Projektregistret och visualiseringsapplikationen

Hösten 2017 kom det sammanlagt in 214 projektunderstödsansökningar vilkas sammanlagda summa var 4,38 miljoner euro.

Den här gången kom mest ansökningar för projekt med temat ”Utvecklande av tjänster”, också den största summan pengar ansöktes för projekt med det här temat. De vanligaste understödsansökningarna inom temat gällde projekt i anslutning till grundandet av meröppna bibliotek. Beslut om vilka bibliotek som beviljas finansiering kommer inom mars månad 2018.

Inlämningsförfarandet av understödsansökningarna för de allmänna biblioteken ändrades hösten 2017. Tidigare gjordes understödsansökningarna med bibliotekens användar-ID:n direkt i Projektregistret, varifrån ansökningarna skickades till Regionförvaltningsverken för beslut. Fr.o.m. hösten 2017 gör biblioteken understödsansökningarna direkt i Regionförvaltningsverkets eget datasystem, varifrån ansökningarna flyttas över till Projektregistret och visualiseringsapplikationen.

Senaste hösts understödsansökningar överfördes till Projektregistret och visualiseringsapplikationen med en fördröjning, men i fortsättningen är det meningen att understödsansökningarna uppdateras i Projektregistret så gott som i realtid.

Slutrapporterna för ansökningar som har lämnats in före hösten 2017 gör biblioteken som tidigare i Projektregistret med sina egna användar-ID:n.

Understödsansökningar inlämnade hösten 2017 i Projektregistret: http://hankkeet.kirjastot.fi/?language=sv

  • Om du på ingångssidan väljer alternativet ”Senaste projekt” ser du ansökningarna för år 2018, som lämnats in hösten 2017 ordnade under varandra enligt uppdateringsdatum.
  • Länken http://hankkeet.kirjastot.fi/hankehaku?language=sv visar alla projekt. Understödsansökningarna för år 2018 syns överst.
  • Om du i sökrutan på ingångssidan skriver in en kommuns namn och väljer namnet får du fram kommunens nyaste understödsansökningar för år 2018 överst bland sökresultaten.
Bild borttagen.

Underststödsansökningar inlämnade hösten 2017 i visualiseringsapplikationen

  • Länken ovan för till en sida i visualiseringsapplikationen där de nya understödsprojekten visas med hjälp av bubblor. Du kan utforska understödsprojekten genom att uppe på sidan välja att sortera projekten enligt tema, landskap, kommun, o.s.v. I menyn till vänster kan du förfina och begränsa urvalet. Om du pekar med musen på en enskild bubbla får du fram grundinformation om projektet och en länk till uppgifterna om projektet i Projektregistret. Bubblornas storlek beror på hur stor understödssumma man ansökt om.
  • Du kan också titta på understödprojekten i diagram- och kartvyn. Du kan välja de här alternativen i den övre balken
Bild borttagen.

Om de vill titta på projekt som redan fått finansiering så ska du i rullgardinsmenyn som finns upp på sidan, bredvid den blåa inforutan välja ”Godkända projekt” eller gå till adressen http://visualisointi.kirjastot.fi/hankkeet/ och byta språk till svenska.

Mer information:

Regionförvaltningsverken: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/regionf%C3%B6rvaltningsverkens-kontaktuppgifter?language=sv

Erkki Lounasvuori: erkki.lounasvuori@kirjastot.fi

 

Erkki Lounasvuori

Projektregistrets pensionärsmedhjälpare