Uppdaterad Libraries.fi och ny broschyr

Webbplatsen Libraries.fi har uppdaterats.  På webbplatsen har vi nu speciellt lyft fram allmän information om biblioteken i Finland och möjligheten att bekanta sig med biblioteken och bibliotekens verksamhet också via videor. Med finns också bl.a. biblioteksregistret, samkataloger och den engelskspråkiga Fråga bibliotekarien tjänsten.

Samtidigt som vi uppdaterat webbplatsen Libraries.fi har vi också producerat en broschyr om biblioteksväsendet i Finland och bibliotekens uppgifter. Broschyren har producerats på engelska, svenska och finska och trycks som bäst. Den engelskspråkiga versionen finns redan på Libraries.fi i PDF-format. Vi kommer att skicka den tryckta versionen till alla bibliotek via biblioteken med regionala utvecklingsuppdrag. Vi kommer också att lägga upp broschyren i Biblioteken.fi:s materialbank.

De finsk- och svenskspråkiga versionerna av broschyren passar bra att ge till t. ex. beslutsfattare.

När tryckningen är klar meddelar vi i Fackkalendern om hur du kan beställa broschyrer till ditt eget bibliotek. Du kan bekanta dig med den engelskspråkiga versionen via länken nedan.

Libraries.fi

Den engelskspråkiga broschyren "In Finland libraries are a free-of-charge basic service for everyone"