Bibliotekariens framtida yrkeskompetens - en rapport

Vilka kompetenser är relevanta på biblioteksfältet nu och i framtiden? Det kartläggs i en rapport om bibliotekariens framtida yrkeskompetens. Den svenska rapporten, gjord av DIK:s (Akademikerfacket för kultur och kommunikation) arbetsgrupp i frågan, identifierar nyckelkompetenser för bibliotekarier.

Rapporten fokuserar på ett antal utvecklingsområden som arbetsgruppen upplevt att påverkar den kompetens som kommer att behövas på biblioteken i framtiden. Områdena är digitalisering, läsandets förändrade villkor, utvecklingen av vetenskaplig kommunikation, deltagarkultur, pedagogisk verksamhet, marknadsföring och betydelsen av den specifika akademiska kompetensen. I rapporten beskrivs samhällsutvecklingen och bibliotekens roll inom varje delområde samt kompetensen som krävs av bibliotekarien. Det är en mängd olika kompetenser som listas i rapporten, men arbetsgruppen påpekar att det är ”nyckelkompetenser som bör finnas i en biblioteksorganisation, inte kompetenser som bör besittas av varje individ”.

Läs hela rapporten i pdf-format:

Rapport från arbetsgruppen om bibliotekariens framtida yrkeskompetens