Mångkulturellt biblioteksmanifest antogs av UNESCO

Den internationella biblioteksfederationen IFLA:s Manifest för det mångkulturella biblioteket har antagits av UNESCO. Underrubriken för manifestet är ”Det mångkulturella biblioteket – nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog”.

Principerna bakom manifestet är: Varje individ i vårt globala samhälle har rätt till ett fullständigt utbud av biblioteks- och informationstjänster. I arbetet för kulturell och språklig mångfald skall biblioteken:

  • betjäna alla samhällsmedborgare utan diskriminering på grund av kulturellt och språkligt ursprung
  • tillhandahålla information på tillämpliga språk och i ändamålsenliga skriftformer
  • ge tillgång till ett brett urval av material och tjänster som avspeglar alla grupper och behov
  • anställa personal som återspeglar ett mångkulturellt samhälle och som är utbildad för att samverka med och tillhandahålla tjänster för ett sådant samhälle

Tidigare har IFLA:s manifest för de allmänna biblioteken och skolbiblioteken antagits av UNESCO.

IFLA:s sektion för mångkulturella tjänster: http://www.ifla.org/en/mcultp