eBiblioteket har förnyats, marknadsföringsmaterial för biblioteken

Det landsomfattande eBiblioteket kombinerar de allmänna bibliotekens varierande e-material i en och samma tjänst. eBiblioteket har varit i funktion i åratal, men under den här hösten har tjänsten förnyats med en ny layout, nytt användargränssnitt och nya funktioner. I eBiblioteket hittar du nu allt det e-material de allmänna biblioteken har. Den största förändringen förutom layouten, är att e-böckerna och e-ljudböckerna som skaffats via Biblio-tjänsten nu också finns synligt med. Med ett sökord kan man alltså hitta alla de allmänna bibliotekens e-böcker och ljudböcker. Kunden kan hitta material genom att begränsa sökningen till det egna närbibliotekets eller biblioteksnätverkets utbud eller alternativ söka igenom alla de allmänna bibliotekens material.  
 
I eBiblioteket kan man söka material med hjälp av upphovsman, verk, ämnesord eller ämnesområde. Man kan också granska ämnesområdena via ett taggmoln. Varje ämnesord fungerar dessutom som en länk, och eBiblioteket rekommenderar också verk. 

eBibliotekets betydelse växer i dessa avvikande tider, då behovet av gemensam nationell kommunikation och marknadsföring har ökat. Biblioteken.fi börjar marknadsföra eBiblioteket i december. Vi lyfter till kundernas kännedom att biblioteken betjänar, och erbjuder material också via nätet. Därför hoppas vi, att alla bibliotek/biblioteksnätverk före marknadsföringen kontrollerar, att de anskaffade e-tjänsterna också hittas i eBiblioteket. Via eBibliotekets respons-formulär kan man ta kontakt och informera ifall information saknas.        

Biblioteken kan lyfta fram eBiblioteket i Finna-webbiblioteken med hjälp av en banner, som hittas i materialbanken. Det lönar sig också att både i webbiblioteken och i some-kommunikationen utnyttja ämnesrelaterade tips som man lätt kan göra med hjälp av eBiblioteket. Tipsen kan delas till exempel i sociala medier som en del av bibliotekens kommunikation.  

Marknadsföringsmaterial har gjorts också på engelska, eftersom t.ex. e-tidningar på olika språk kan lånas på många bibliotek .  

eBibliotekets marknadsföringsmaterial på finska, svenska och engelska i materialbanken:  

  • Banners i olika storlekar till bibliotekets egna webbsidor  
  • Material som passar i Finna-miljön  
  • Facebook-, Instagram- ja Twitter-optimerat material 
  • tif-filer som kan redigeras  

Möjliga frågor och kommentar kan man sända, förutom via respons-formuläret, också till följande personer/adresser:    

aija.laine@hel.fi   
johanna.laurila@hel.fi   
paivi.litmanen-peitsala@hel.fi