Svarstiden på Biblioteken.fi:s enkät förlängd till 11.11.

Hjälp oss att förbättra webbplatsen www.biblioteken.fi och våra svenskspråkiga tjänster (Länkbiblioteket, Fråga bibliotekarien, Boksampo, Sidospår, eBiblioteket, Bibliotekskanalen, Biblioteksregistret, Apparatön, Fono.fi, Frank-samsök och statistikdatabasen) genom att svara på vår enkät.

Enkätsvaren hjälper oss att utveckla våra svenskspråkiga tjänster både för biblioteksanställda och bibliotekens besökare.

Vi lottar ut tre museikort bland dem som svarat och uppgett sina kontaktuppgifter!  

Svara på Biblioteken.fi:s enkät

Svara senast den 11.11.2020!

En finskspråkig enkät om webbplatsen www.kirjastot.fi och de finskspråkiga webbtjänsterna genomfördes senaste höst.  

Mer information:

Anna-Maria Malm
annamaria.malm@biblioteken.fi