Verktyg för informationssökning

I biblioteken kan du fråga personalen om hjälp vid informationssökning. Biblioteken erbjuder dessutom verktyg för självständig informationssökning.

  • Frank-samsök: sök samtidigt i flera bibliotekskataloger. Du kan söka i de allmänna bibliotekens, specialbiblioteken och universitetsbibliotekens kataloger. I Söksam hittar du material i de tvåspråkiga kommunbiblioteken och i andra bibliotek med mycket svenskspråkigt material
  • Fråga bibliotekarien: de finländska bibliotekens gemensamma digitala referenstjänst. Skicka in en fråga och få svar snabbt och tillförlitligt av personal vid biblioteken.
  • Länkbiblioteket: utvalda, tillförlitliga länkar, beskrivna av bibliotekspersonal
  • Databaser och register: hjälpmedel för informationssökning
  • Lär dig hitta information: sökhandling med tips om olika informationskällor och effektiv informationssökning