adresser

3 träffar. Visar 1–3 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Hemadress till N.N. bosatt i Helsingfors området 55 4.12.2021 Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har adresstjänst, där man kan söka gällande adresser till nästan alla som bor permanent i Finland.  Adresser söks på personens för- och släktnamn (nuvarande eller tidigare). Om man vill precisera sökningen kan man använda bl.a. personens ålder, födelsedatum och nuvarande eller tidigare hemkommun. Adresstjänsttelefonen på svenska: tfn. 0600 0 1001. Adresstjänsttelefonen betjänar varje dag kl. 8.00 - 22.00 och kostar 2,50 euro/minut + lna/mta, köandet lna/mta. https://dvv.fi/sv/adresstjanst
Vart hittar jag adresser till privatpersoner på för adress via internet i finland 4239 2.11.2007 Det finns inte någon omfattande register av personer och deras adresser i Finland, till förfogande via Internet. Det är lagstiftningen som reglerar sådant. Om det är fråga om enstaka människor, kan Du kontakta Befolkningsregistercentralen. Den har en (avgiftsbelagd) adresstjänst också via Internet. http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vrk/home.nsf/pages/index_sve
Vi har en låntagare här på Stadsbiblioteket som undrar om författarinnan Elsa Marttila(f.1921)lever och i så fall gärna vill ha hennes adress. 1362 2.10.2002 Elsa Marttila-Strandén torde vara vid liv (se http://lib.kokkola.fi/chydenica/marttila.htm ). Enligt Fråga bibliotekarien -tjänstens principer kan vi tyvärr inte förmedla uppgifter om privatpersoner (t. ex. adresser), men Ni kan fråga ytterligare Belfolkningsregistercentralens adresstjänst, se http://www.vaestorekisterikeskus.fi/osoitepalvelu/sve/