Nyaste svar

Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Varifrån kommer ordet överrumplad? 2 5.6.2020 Institutet för de inhemska språken svarade på frågan så här: Tack för den roliga frågan! Enligt Svensk ordbok (SO) har sammansättningen överrumpla använts sedan 1600-talet, då den lånades in från tyskan, där überrumpeln betyder precis samma sak. Rumpla är besläktat med ordet rumla, som i "de hade varit ute och rumlat (om) hela natten". I fornsvenskan finns ordet rumbla som betyder 'bullra' eller 'larma'. Man blir alltså överrumplad när någonting kommerrumlande/rumblande/rumplande över en.  Den språkhistoriska ordboken Svenska Akademiens ordbok (SAOB) har inte kommit till Ö, men man kan slå upp både rumpla och rumla och konstatera att liknande ord med liknande betydelser finns också i danskan, norskan, nederländskan och engelskan (eng. ...
Jag är cellostuderande vid Sibelius-Akademin. För en pedagogikkurs söker jag svenskspråkig litteratur eller artiklar som handlar om gruppdynamik i… 6 2.6.2020 Det finns några böcker på svenska om gruppdynamik i undervisningssituationer, men tyvärr inte  i Helmet-bibliotekens samlingar. Du kan se information om böckerna i sökjänsten Finna https://www.finna.fi/Search/Results?limit=0&lookfor=gruppdynamik+undervisning&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Elanguage%3A%22swe%22  Det är möjligt att fjärrlåna böcker. Här finns information om fjärrlån i Helmet-biblioteket: https://www.helmet.fi/sv-FI/Bibliotek_och_tjanster/Fjarrlan Om gruppdynamik finns det några böcker på svenska också i Helmet-biblioteken: https://haku.helmet.fi/iii/encore/search/C__Sgruppdynamik__Orightresult__U?lang=fin&suite=def  
Intresserad av böcker om olika släkter i Närpes och uppgifter om folk som emigrerade från Närpes mellan åren 1880-1940 15 27.5.2020 Här är några böcker om släkter i Närpes:   Axplock. Ur hembygdens och släkternas historia. Närpes släktforskare. Berlin, John: Släkten Pellas-Qwick-Söderback från Yttermark, Närpes. (3 delar) 2000-2003. Franzén, Valter: Henrik Mattsson Fratt och hans ättlingar. Vasanejdens släktforskare. 2000 Granfors, Allan: Övermark. Isaac Mattsson Granfors på Granfors hemman i Övermark och hans efterkommande. 2006. Nordgren, Venzel: Ättlingarna till bonden på Mattfolk hemman i Yttermark, Närpes mellan åren 1546-63 Mats Andersson Mattfolk och grenen Gädda. 2009. Sörhannus, Tom. Sörhannus släkt och Skrattnäs hemman i Pjelax. 2005.     Böcker om emigration från Närpes / Svenska Österbotten:   Närpes igår och idag. Närpes kommun. 1974. Edwin...
Jag blir snart färdig ämneslärare från den svenskspråkiga utbildningen vid Helsingfors universitet och undrar om jag får undervisa i en finskspråkig skola?… 11 26.5.2020 Språkkrav är att lärare ska ha utmärkta muntliga och skriftliga språkkunskaper i undervisningsspråket.Lag om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003)Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003) På Vasa universitetets sida finns också information om hur du kan visa dina kunskaper.  Naturligtvis kan du också kontakta Utbildningsstyrelsen för att fråga mera.  
Jag söker en bok jag lyssnade på som ljudbok på storytel kring 2015, som jag inte kan hitta idag. Trodde det var författaren Shela O'flanagan, men det verkar… 14 25.5.2020 På Storytels webbsida finns det alla Sheila O'Flanagans böcker som Storytel har publicerat. Kan din bok vara bland dem?: https://www.storytel.com/fi/fi/authors/11237-Sheila-OFlanagan?pageNumber=1
Jag har en uppgift och ska göra en litterär analys om klassikern den store gatsby. Jag är nästan klar med den men behöver hjälp med en fråga. Frågan lyder… 17 22.5.2020 När man analyserar klassiker som Scott F. Fitzgeralds "Den store Gatsby", finns det auktoriteter, som har uttalat sig om boken. Det finns inga "rätta" svar, men i ditt svar kan du hänvisa till vad t.ex någon erkänd litteraturvetare har sagt. 
Hur får man inloggning till er..bibliotekskort ? Mvh, Susan Mannfolk 9 19.5.2020 Du får bibliotekskort och en PIN-kod för att kunna logga in i Fredrika-databasen, som är databasen till exempel i Korsnäs, från biblioteket. Mer information kan du få från bibliotekets webbsidor: https://www.korsnas.fi/bibliotek-kultur-fritid/kommunbiblioteket/om-biblioteket/ https://www.fredrikabiblioteken.fi/  
Jag ville reservera ett par böcker men det kunde jag inte och svaret var ”ei voi varata koska nide on saatavilla” den ena boken fanns i Grankulla och den andra… 16 11.5.2020 Man borde redan kunna reservera böcker från Helmet men tyvärr är det ett fel i Helmetsystemet som orsakar störningar. Du kan också ringa till ditt lokala bibliotek och be att de reserverar böcker för dig. Du kan hitta ditt biblioteks öppetider när du gå till "bibliotek" och väljer "hitta ditt bibliotek" i Helmet. https://www.helmet.fi/sv-FI/Bibliotek_och_tjanster
Var finns återlämningsluckan på stadsbilblioteket? 8 7.5.2020 Hej! Huvudbibliotekets återlämningslucka finns vid gaveln mot Järnvägsgatan.
JAg försökte logga in men systemet tog inte emot mitt bibliotekskortsnummer. Har systemen och korten ändrats, jag har ett rätt gammalt kort, men det har… 11 7.5.2020 Personuppgifterna kan falla ur registret om lånekortet inte används på länge. På stadsbibliotekets nätsida, www.helmet.fi, under rubriken Info, hittas anvisningar om lånekorten.
Jag söker den svenska översättningen av Aleksis Kivis Suomenmaa (Finland). Hittar bara den engelska versionen på nätet. 12 21.4.2020 Den svenska översättningen av Aleksis Kivis Suomenmaa (Finland) finns i boken Suomen vuosi : runoja ja valokuvia keväästä kevääseen = Året runt i Finland : diktantologi med bilder (1951). Svensk tolkning är av Joel Rundt. Du får dikten till din e-post
Hur var det i landet och i världen under det årtionde då rock n roll känd? 10 21.4.2020 Information om Sverige och världen på 1950-talet, https://www.slideshare.net/AndersDernback/sverige-1950-talet https://mingeneration.story.aftonbladet.se/chapter/50-talet/ https://www.vastarvet.se/siteassets/vastarvet/tjanster-o-projekt/region…  
Ville man föra fram något budskap genom rock n roll? 6 21.4.2020 Du kan söka efter material i de här samma länkar https://www.biblioteken.fi/fraga/har-rock-n-roll-musikstilarna?language…
Har rock n roll musikstilarna haft någon speciell betydelse för en viss folkgrupp eller händelse? 8 21.4.2020 Här kan du läsa om rock-musiken och ungdomskultur och också afro-amerikanska befolkningens kultur i Amerika https://ohiostate.pressbooks.pub/artandmusicbiographies/chapter/reading… och https://musikrumrickard.blogspot.com/2016/09/afroamerikansk-musik-fran-…
Vad hände med rock n roll stilen sen? Utvecklades den mer? Försvann den? Blev den inspiration till en annan stil? 4 21.4.2020 Du kan hitta mycket material på sidan Musikrum Rickards Patreons, https://musikrumrickard.blogspot.com/p/musikhistoria.html T.ex. rockens historia, https://www.concerthotels.com/100-years-of-rock/ rockens födelse, https://drive.google.com/file/d/0BwRlAqhVFM57LXRXSGJrY0djZHc/view Origins and history of Rock music, https://www.liveabout.com/what-is-rock-music-2898293
Har musikstilen sina rötter i en annan stil? rock n roll 7 21.4.2020 Rock and roll hade sina rötter i rhythm´n´blues -musik. Du kan läsa mera om musikstilar här, https://annasmusikblogg.wordpress.com/teori/genrer/ 
Jag jobbar som översättare och har nu en text för Ateneum där en dikt av Ellen Thesleff ingår. Hennes Dikter och tankar från 1954 finns inte på biblioteket… 16 20.4.2020 Flyende Eros hittades i Schrecks bok. I bokens noter står hänvisningen "Thesleff 1954, s.13" för dikten och i källor hittar man "Thesleff, Ellen 1954, Dikter och tankar​, Helsingfors: Konstsalongens förlag". Så jag antar att detta är den dikt ni söker.  Min ungdoms du Nu blir det natt - och han som alla stjärnor tände Han släcker glöden i din barm och ristar rosen i kristall uppå min frusna fönsterruta.
Min mamma skrev noveller i Nyyrikki och Perjantai när hon var ung och jag skulle nu vilja ha tag på dessa. Jag vet inte de vilka år novellerna publicerades,… 15 15.4.2020 Det finns gamla Nyyrikki- och Perjantai-tidskrifter i några biblioteken i Finland. Du kan se biblioteken iFinna-databasen: https://www.finna.fi/Search/Results?limit=0&dfApplied=1&lookfor=nyyrikki&type=AllFields&filter%5B0%5D=%7Eformat_ext_str_mv%3A%220%2FJournal%2F%22&lng=sv https://www.finna.fi/Search/Results?filter%5B0%5D=%7Eformat%3A%221%2FJournal%2FJournal%2F%22&join=AND&bool0%5B0%5D=AND&lookfor0%5B0%5D=perjantai&type0%5B0%5D=Title&lng=sv Du kan fråga om möjligheten att beställa dem som fjärrlån via ditt eget bibliotek. Observera att alla biblioteken i Finland  är stängda nu under coronavirusepidemin. Troligen finns det inte förteckning över författare eller inskannade årgångar.  Du kan också...
Jag letar efter en bok som jag läste som barn, typ runt -87, alltså skriven tidigare än det. Tror att den hette ”Det blå regnets tid” eller något liknande. En… 12 14.4.2020 Boken du letar efter är De blå regnens tid : en sagoroman (1985) av  Björn Holm. https://www.finna.fi/Record/vaari.658433 http://www.puh.nu/listor/bocker/Titel/d/details/4829.html Boken finns i Finland bara i Depåbiblioteket. Du kan beställa boken som fjärrlån då biblioteken öppnas igen. https://www.helmet.fi/sv-FI/Bibliotek_och_tjanster/Fjarrlan
Jag har inget giltigt bibliotekskort. Kan jag få kortet (rätt att använda bibliotekets tjänster) via nätet nu när biblioteken stängda? 9 14.4.2020 Om du vill använda bibliotekens e-tjänster kan du be att få ett tillfälligt e-bibliotekskort med tillhörande kod på adressen ekortti@helmetkirjasto.fi. Tillsvidare kan man endast få ett nytt permanent bibliotekskort och sin första PIN-kod genom att visa id-handlingar när biblioteken öppnar igen. Denna regel finns till för att skydda användarens informationssäkerhet. https://www.helmet.fi/sv-FI/Evenemang_och_tips/Nyhetsglimtar/Biblioteksarenden_under_coronavirusepide(209021)