bibliotekarier

5 träffar. Visar 1–5 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Jag undrar vad de olika titlarna "bibliotekarie", "biblioteksfunktionär" m.m. innebär. Vilka olika yrkestitlar kan man egentligen ha när man arbetar på ett… 2303 I biblioteken kan man ha många olika yrkestitlar. Utom bibliotekarier och biblioteksfunktionärer, finns det t.ex. informatiker, barnbibliotekarier, specialbiblioteksfunktionär, servicechefer, bibliotekschefer och bibliotekssekreterare. Olika bibliotek använder olika titlar. t.ex. i de allmänna biblioteken i Esbo har man inte längre bibliotekarier och biblioteksfunktionärer, utan istället bl.a. bibliotekspedagoger,  biblioteksrådgivare och kundhandledare Den nuvarande bibliotekslagen (Lagen om allmänna bibliotek) som trädde i kraft 29.12.2016 säger inget om vilka yrkestitlar som ska användas på biblioteken, men i  §17, anges hurudan kompetens personalen på de allmänna biblioteken ska ha: ”Allmänna bibliotek ska ha tillräckligt många...
Min mor nämde att Hbl hade en artikel om bibliotekarier och en kalender bibliotekarier gjort i Finland... Var hittar jag denhär kalendern? Tack på förhand! 2218 Artikeln var kanske "I bibliotekariernas glamourösa värld: Lånade stunder" (Hbl 19.6.2013) Lainattuja hetkia / Lånade stunder / Borrowed moments 2014 finns också i Facebook https://www.facebook.com/Lainattujahetkia Kalendern kan beställas här: http://bit.ly/12uJ7wJ Pris 23€ + porto Delar av vinsten går till välgörande ändamål.
Jag vill utbilda mig som bibliotekarie i Finland. Finns en speciell skola, universitet? Tack! 3651 Bibliotekarieutbildning i Finland kan fås vid Åbo Akademi, Tammerfors- och Uleåborg universitet. Åbo Akademi är dock det enda universitetet i Finland som erbjuder denna utbildning på svenska. Läs mera på http://www.abo.fi/student/presentationiif Tampereen Yliopisto http://www.uta.fi/opiskelijaksi/oppiaineet/info.html Oulun yliopisto http://www.uta.fi/opiskelijaksi/oppiaineet/info.html
Jag undrar hur man utbildar sig till bibliotekarie här i finland, vad för skola ska man gå och hur lång är den? 1365 Man kan utbilda sig till bibliotekarie t.ex. vid Åbo Akademi. Kontakt Åbo Akademi: Åbo Akademi Postadress: Åbo Akademi, Domkyrkotorget 3 ,20500 ÅBO ,Växelns telefonnummer:(02) 215 31 Var så god och kolla också Åbo Akademis netsidor: http://www.abo.fi/public/ https://www.abo.fi/student/presentationiif
Har Ni bibliotekarier något bra litteraturtips som redogör för områdena "Biblioteksteknik" och "Biblioteksverksamhet"? Strävan är att materialet skulle ge mig… 1523 Jag rekommenderar, att Ni bekantar Er med web-sidor av Institutionen för informationsförvaltning vid Åbo Akademi: http://www.abo.fi/fak/esf/bii/studier_frames.htm I delen kursfordringar http://www.abo.fi/fak/esf/bii/kursfordringar.htm hittar Ni litteraturlistor. Om Ni är speciellt intresserad av klassifikation och organisering av material, rekommenderas följande böcker: 1. Benito Miguel. Kunskapsorganisation. Borås: Taranco, 2001. 2. Marcella Rita & Newton Robert. A new manual of classification. Gower, 1994. 3. Aitchison Jean, Gilrichrist Alan & Bawden David. Thesaurus contstruction and use: a practical manual. 3. ed. London: Aslib, 1997. 4. Foskett Anthony C. The subject approach to information. 5. ed. London: Library...