biblioteksbranschen

2 träffar. Visar 1–2 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Jag undrar vad de olika titlarna "bibliotekarie", "biblioteksfunktionär" m.m. innebär. Vilka olika yrkestitlar kan man egentligen ha när man arbetar på ett… 2305 I biblioteken kan man ha många olika yrkestitlar. Utom bibliotekarier och biblioteksfunktionärer, finns det t.ex. informatiker, barnbibliotekarier, specialbiblioteksfunktionär, servicechefer, bibliotekschefer och bibliotekssekreterare. Olika bibliotek använder olika titlar. t.ex. i de allmänna biblioteken i Esbo har man inte längre bibliotekarier och biblioteksfunktionärer, utan istället bl.a. bibliotekspedagoger,  biblioteksrådgivare och kundhandledare Den nuvarande bibliotekslagen (Lagen om allmänna bibliotek) som trädde i kraft 29.12.2016 säger inget om vilka yrkestitlar som ska användas på biblioteken, men i  §17, anges hurudan kompetens personalen på de allmänna biblioteken ska ha: ”Allmänna bibliotek ska ha tillräckligt många...
Jag pluggar informationsvetenskap och har klurat lite på hur Kinesiska bibliotek är organiserade? Är det efter kategorier? Eller har de en form för hirarkiskt… 1993 På kinesiska bibliotek används ett klassifikationssystem kallat Classification for Chinese Libraries (CCL) eller Chinese Library Classification. Det avänds på såväl folkbibliotek, skolbibliotek som universitet. Det kinesiska nationalbiblioteket upprätthåller klassifikationssystemet. Chinese Library Classification http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Library_Classification National Library of China http://www.nlc.gov.cn/en/indexen.htm Chinese Library Classification Editorial Board http://www.nlc.gov.cn/old/old/newpages/english/org/clce.htm Se även en svensk magisteruppsats i ämnet: Jerrewing, Linda: Kinesisk klassifikation Daoistiska, konfucianska och maoistiska influenser i fem kinesiska klassifikationssystem. Magisteruppsats i biblioteks...