daghem

2 träffar. Visar 1–2 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Vår familj ska flytta utomlands på en 3-årig utlandskommendering. Till familjen hör en 3- och 5-åring. Jag skulle behöva hjälp med att hitta barnböcker som… 34 I Helmet-sökning hittar du barnlitteratur om dessa ämnen med hjälp av olika sökord. Berättelser och bildböcker om att börja ny skola eller dagis finns det gott om. Du kan använda sökord som ”skolgång början” i Helmet-sökning, även användning av endast ”skolgång” ger också resultat. https://helmet.finna.fi/Search/Results?lookfor=skolg%C3%A5ng+b%C3%B6rja… https://helmet.finna.fi/Search/Results?lookfor=skolg%C3%A5ng+&type=AllF…   Sökord ”förskolan” är bra för att hitta dagisböcker, men även sökord ”daghem” ger många resultat. https://helmet.finna.fi/Search/Results?lookfor=f%C3%B6rskolan&type=AllF… https://helmet.finna.fi/Search/Results?lookfor=daghem&type=AllFields&li…   Det finns många böcker som behandlar just teman...
Böcker om inskolning på daghem / förskola ? 1368 Begreppet "inskolning" tycks mest förekomma i rikssvenska sammanhang i samband med daghem och förskola. På Åbo stadsbibliotek finns inte litteratur på svenska om ämnet. Däremot i artikeldatabasen Artikelsök, som är tillgänglig på referensavdelningen på Åbo stadsbibliotek, får du många träffar på tidskriftsartiklar då du använder ämnesordet "inskolning". Ett exempel på en färsk artikel är Mia Coulls artikel "Börja dagis" i Vi föräldrar 2002:4.I fjol ingick t.ex. artikeln "Välkommen till dagis, Tilde" i Vi föräldrar 2001:9, s.19-22 av Cajsa Högberg. Tidskriften "Vi föräldrar" återkommer ofta och finns uppbevarad i Julins tidningsrum på Åbo stadsbibliotek. Du kan också söka med fritext i Artikelsök och får då ännu flere artiklar på sökordet "...