dagstidningar

4 träffar. Visar 1–4 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Var Eero Erkko 1918 ägare och/eller huvudredaktör till Helsingin Sanomat eller ingick han i redaktionen? Grundades HS av EE? 1571 Eero Erkko (18.5.1860-14.10.1927) var huvudredaktör till Helsingin Sanomat den största delen av året 1918. Under inbördeskriget kunde tidningen inte utkomma, det första numret (egentligen ett flygblad) publicerades 13.4.1918. Dessutom var Erkko arresterad av de röda 3.3.-12.4. När Erkko blev socialminister 27.11. fick han en tjänstledighet. Santeri Ivalo (Ingman) blev hans ställföreträdare i tidningen 1.12.1918. Eero Erkko var den centrala personen när Helsingin Sanomats föregångare Päivälehti grundades år 1889 och tidningens huvudredaktör till året 1903. Päivälehti hade flera tvister med den ryska censuren och Erkko måste tillbringa två år som landsflykting i USA (maj 1903-april 1905). Päivälehti indrogs år 1904, men Helsingin Sanomat...
Var hittar jag en lista över alla tidningar i Finland på finska? 300 På Tidningarnas förbunds Internet-sida finns en lista över tidningar utgivna i Finland, både finsk- och svenskspråkiga, https://www.sanomalehdet.fi/sanomalehtihaku/ . Makupalat, ett länkskafferi, har bra förteckningar. Se nedan: https://www.makupalat.fi/fi/k/118239/hae?category=118259&sort=title&ord…
Hur många svenskspråkiga tidningar finns det i finland? Kan jag be å få namnen? 2865 Du hittar listor över finlandssvenska tidningar och tidskrifter på adresserna http://www.luckan.fi/tidningar och http://www.hurrar.net/tid/. Listorna är inte helt fullständiga, men nästan. Det som fattas är små föreningars medlemsblad o.dyl.
Vart har nättidningarna försvunnit? Helsingin Sanomat, Dagens Nyheter, Expressen.... 1637 I Länkbiblioteket hittar du länkar till finländska https://www.makupalat.fi/sv/k/118239/hae?category=118259&sort=title&ord… och nordiska dagstidigningar https://www.makupalat.fi/sv/k/118321/hae?category=118322&sort=title&ord… På adressen https://www.biblioteken.fi/litteratur/tidningar hittar du länkar till finlandssvenska dagstididningar och tidskrifter. Många bibliotek erbjuder tillgång till e-tidningar, t.ex. via tjänsterna E-press https://epress.fi/ och PressReader https://www.pressreader.com/catalog. Några raka adresser: Dagens nyheter: http://www.dn.se/ Expressen: http://www.expressen.se/ Helsingin sanomat: http://www.hs.fi/