databaser

5 träffar. Visar 1–5 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Jag är intresserad av frågan: vad svenska och finska juridiska tidskrifter ingår i databas Scopus och Web of Science ? Tack så mycket! 642 Vi har inte här i Helsingfors stadsbibliotek tillgång till de här databaser. Men enligt websidan verkar det att det inte finnas juridiska tidskrifter i databasen Scopus: https://journalmetrics.scopus.com/ Det finns ingenlistan över tidskrifter i databasen Web of Science: https://www.kiwi.fi/display/finelib/Web+of+Science Du kan få information om saken till exempel från Aalto-universitetens bibliotek: infolib@aalto.fi
Jag är inte finskspråkig, men vill ta reda på om en författare har blivit översatt till finska. Jag har testat att söka i Söksam och Frank utan resultat. Finns… 814 Hej! I Frank / Söksam kan man tyvärr inte begränsa sökningen enligt språk. Å andra sidan är ju Frank-sökningen i första hand avsedd för att lokalisera bestämt material. Om du vill ta reda på om en viss författare har blivit översatt till finska är det bästa sättet att använda Finlands nationalbibliografi Fennica: https://fennica.linneanet.fi/vwebv/searchBasic Välj först ”Avancerad sökning”. Skriv namnet på författaren i sökfältet och välj finska som språk i rullgardinsmenyn. Tyvärr finns det vissa bristfälligheter i Fennica också, men i de flesta fallen torde sökresultatet vara relativt fullständigt.
Vilka (artikel)databaser, kataloger, uppslagsverk och webbplatser med kvalitetsgranskat innehåll finns fritt tillgängliga på nätet inom humaniora och… 2353 Att ge ett uttömmande svar på frågan är svårt eftersom de relevanta webbplatserna inte är samlade på ett och samma ställe. Dessutom är frågeställningen väldigt bred. Att hitta de rätta webbplatserna är av bl.a. dessa orsaker väldigt tidskrävande. Problemet med tillgängligheten av informationskällor behandlas i Undervisnings- och kulturministeriets publikation "Information för användning" (http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Tiekartta_tutkimuksen_sahkoiste…). Tyvärr finns själva rapporten inte på svenska; sammandraget finns på svenska. Nedan följer en kort lista över några exempel på webbplatser som kan vara intressanta för dig: Suomi.fi är en den offentliga förvaltningens portaltjänst med bl.a. blanketter, e-tjänster, samt information...
Från Biblioteken.fi-sidan http://www.biblioteken.fi/sv-FI/Linkkikirjasto/Linkki.aspx?ClassID=4666&linkID=C3C79521-EB8A-4C79-97B0-462343906FC1 går det en länk… 798 Det finns nog faktadatabaser i Finland, t.ex. Uppslagsverket Finland och Facta-tietopalvelu. Uppslagsverket Finland http://www.uppslagsverket.fi har information på svenska om Finland. Tjänsten är gratis och kräver inte inloggning. Facta-tietopalvelu http://www.facta.fi har information på finska. Tjänsten kräver inloggning, men bl.a. Helsingfors stadsbibliotek och Åbo stadsbibliotek erbjuder sina låntagare tillgång till tjänsten.
Finns det databaser där finska dagstidningar+tidskrifter har sina arkiv i fulltext? Finns det för endast svenskspråkiga tidn+tidsk? Vet inte om ni känner till… 1391 Tyvärr finns det inte en sådan omfattande fulltextdatabas i Finland. Vi har artikelreferensdatabas ALEKSI för finska och finlandssvenska tidningar och tidskifter, som motsvarar ARTIKELSÖK och ARTO som också är en referensdatabas över inhemska artiklar. ELEKTRA http://www.lib.helsinki.fi/ELEKTRA/svenska.html är en fulltextdatabas som inkluderar artiklar från mer än 30 finländska vetenskapliga tidskrifter och också dissertationer. I ARTO finns länkar till ELEKTRAS artikler i heltext. SUOMA http://www.lib.helsinki.fi/suoma/ är en förteckning över finska nättidskrifter och -tidningar. Många har ett eget arkiv som kan man använda fritt, några är avgiftsbelagda. ALEKSI, ARTO och ELEKTRA kan användas i Finlands folkbiblioteken, yrkeshögskolor och...