ISBN

4 träffar. Visar 1–4 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Vad står de olika klasserna 0-9 för? Vad betyder ISBN och vad kan utläsa ur ISBN-koden? Vad menas med fjärrlån? 2093 Hej, De olika klasserna står för olika ämnesområden. Du kan se hela indelningen på webbsidan: https://finto.fi/ykl/sv/ Huvudklasserna: 0 - ALLMÄNNA VERK. BOKBRANSCHEN BIBLIOTEKSVERKSAMHET. ALLMÄN KULTURPOLITIK. MASSKOMMUNIKATION 1 - FILOSOFI. PSYKOLOGI PARANORMALA FENOMEN 2 - ALLMÄN RELIGIONSVETENSKAP 3 - SAMHÄLLE 4 - GEOGRAFI. RESOR. ETNOLOGI 5 - NATURVETENSKAPER. MATEMATIK. MEDICIN 6 - TEKNIK. INDUSTRI HANTVERK OCH HANDARBETE JORD- OCH SKOGSBRUK. HUSHÅLLNING FÖRETAGSEKONOMI. TRAFIK 7 - KONST. MOTION. IDROTT 8- SKÖNLITTERATUR. LITTERATURVETENSKAP SPRÅKVETENSKAP 9 - HISTORIEFORSKNING. ALLMÄN KULTURHISTORIA ALLMÄN KRIGSIHISTORIA. ALLMÄN ARKEOLOGI ISBN står för - International Standard Book Number. Det är en unik identifikator för...
Vad betyder ISBN? Vad kan man utläsa ur siffrorna som anges i ISBN-koden? 1240 ISBN betyder "international standard book number" (internationell standard boknummer). Mera information om ISBN och betydelsen av siffrorna: http://sv.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
Vad betyder ISBN? Och vad kan man utläsa ur siffrorna som anges i ISBN-koden? 8611 ISBN - Internationellt standardnummer för böcker (International Standard Book Number)definieras av Nationalbiblioteket så här: "ISBN tilldelas alla publikationer som till sitt innehåll fyller kriterierna för en bok. Därför är publikationens fysiska form betydelselös. Det kan vara en tryckt bok, en audiovisuell eller elektronisk publikation. Varje bok eller annan enskild publikation får ett eget ISBN nummer liksom även varje upplaga av den med annat format eller verkliga förändringar. ISBN-numret består av bokstäverna ISBN och 10 siffror, som är uppdelade i fyra element – först landsnummer eller språkområdets nummer, sedan förlagsnummer och titelnummer samt sist kontrollsiffra. T.ex. ISBN 951-1-12345-8: 951 = landsnummer l. språkområde...
Var ansöker man om ett ISBN nummer om man vill ge ut en bok? Måste alla böcker ha ett nummer? 1229 ISBN nummer kan ansökas från Finlands ISBN-centralen i Helsingfors universitetsbibliotek: Finlands ISBN-central Helsingfors universitetsbibliotek PB 26 (Industrigatan 23) 00014 Helsingfors universitet Tel. (09) 191 44327 Fax (09) 191 44341 E-post: HYK_ISBN@helsinki.fi ISBN tilldelas alla publikationer som till sitt innehåll fyller kriterierna för en bok. Mer information från ISBN-centralens web-sida: http://www.lib.helsinki.fi/svenska/utgtjanster/isbn/