läs- och skrivsvårigheter

2 träffar. Visar 1–2 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Min dotter är 9 år och har lässvårigheter. Har ni talböcker eller något annat system för lästräning? Så att hon kan lyssna på en bok samtidigt som texten är… 516 På vissa HelMet-bibliotek är det möjligt att registrera sig som användare av specialbiblioteket Celias talböcker. Celias tjänster är avsedda för alla som har svårt att läsa tryckt text på grund av en funktionsnedsättning, en sjukdom, en lässvårighet eller motsvarande. Celias DaisyTrio-böcker innehåller text, ljud och bilder. Man kan avlyssna DaisyTrio-böcker och samtidigt följa med texten från skärmen av en dator, surfplatta eller smarttelefon.I Celia finns också massor av olika barn- och ungdomsböcker. Registrering som Celia-nätkund görs i följande bibliotek i Helsingfors: Berghäll Böle Drumsö Gamlas Malm Richardsgatan Tölö Östra Centrum Ytterligare information: https://www.celia.fi/sv/ http://www.helmet.fi/sv-FI/Ebibban/Bocker/...
Var kan jag få tag på bok-band böcker. Jag har en elev som är dyslektiker, så jag skulle behöva både barnlitteratur(för 10åring) och läroböcker. 1166 I huvudstadsregionens stadsbiblioteks samlingar hittade jag 19 talböcker för lästräning. De flesta är i Grankulla bibliotek, några finns på Rikhardsgatans bibliotek i Helsingfors. Man får fram dem i biblioteksdatabasen Plussa med sökorden 'lästräning' och 'talböcker'. De kan beställas till ditt närmaste bibliotek. Tal- och Punktskriftsbiblioteket i Sverige utger talböcker för lästräning, alltså talböcker inlästa på olika hastigheter. Vi kan försöka fjärrlåna talböcker därifrån. Tal- och punktskriftsbibliotekets hemsidor i internet: www.tpb.se. Från de här sidorna kan man komma till databasen Handikat som innehåller TPB:s talboksbestånd. Det viktiga är då att söka med ordet "lästräning". Biblioteket för synskadade på Backasgatan har ett...