nättjänster

3 träffar. Visar 1–3 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Jag har börjat använda er nya app (beta-versionen) men har inte lyckats spara språkinställningen utan måste varje gång göra den på nytt. I den gamla appen… 40 Vi har testat helmet.finna med några olika telefoner och för oss har språkinställningen hållits.  Det är möjligt att det handlar om någon webbläsarinställning i din telefon, men det är omöjligt att veta och instruera dig så här utan att se telefonen. Därför rekommenderar vi att du tar din telefon med dig och går till ett bibliotek där du ber personalen kolla igenom inställningarna.
Hade en länk till finska länkskafferiet som var så bra. Gick bla att söka efter åldersindelade träffar. hittar den inte längre. Hjälp! 1001 Här finns två finska länkbibliotek (på svenska): det ena innehåller allmänt (huvudsakligen finlandsvenskt) material och det andra material inom undervisning och utbildning. Länkbilioteket av Biblioteken.fi (Bibliotektjänster på webben) http://www.biblioteken.fi/FI/linklibrary/default.asp , Länkgalleriet av Edu.fi (av Utbildningstyrelsen) http://www.edu.fi/svenska/VerkkoapajaSearch.asp?path=499,540,1227
Jag skulle vilja fråga om information om telefonmarknadsföring, och undersökningar runt ämnet? 1164 I huvudstadsregionens bibliotek finns följande böcker: Kaukoidän telemarkkinoiden kehitysanalyysi/toim. Kaila (1999), Kurki: Sisältötuotantoa tukevat verkkopalvelut, tarpeet ja mahdollisuudet (1999), Telemarkkinoiden lakikirja/toim. Kukkula (1997), Burns: Telemarketing in practise (1989) ja Cohen: Telemarketing (1988) Du kan fråga efter de här böckerna på stadsbiblioteket eller du kan också söka dem i mediedatabasen Plussa: http://www.libplussa.fi/ På universitetsbiblioteket finns följande böcker: Suomen tekstiviestimarkkinat - Liikenneministeriön julkaisuja (1999), Peltola: Matkapuhelinkaupan valvonnan tehostamistarpeet (1999), Kekki: Oikeus televerkon käyttöön elinkeinotoiminnassa erityisesti yleispalveluperiaatteen kannalta (1999),...