översättare

4 träffar. Visar 1–4 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Jag undrar: Vem har gjort den svenska översättningen av dikten "Wild Water" av Tristan Tzara? 40 Jag tror att översättarna är Gadd, Ingar, 1938- (översättare) Lindberg, Ylva, 1970- (översättare). De har översatt boken Dada är altt! 2004. Länk till LIBRIS bibliotekets katalog
Finns det någon uppgift om när den finländske författaren och översättaren Erik Björkbro föddes och avled? 339 Enligt Finlands nationalbibliografi Fennica har böckerna som Erik Björkbro har skrivit eller översatt  kommit ut på 1920-talet. Man hittar inte hans namn från Finland svenska litteraturhistorier, till exempel från de här: - Finlands svenska litteraturhistoria. Första delen [I] : Åren 1400 - 1900 / utgiven av Johan Wrede - Finlands svenska litteraturhistoria. Andra delen [II] : 1900-talet, uppslagsdel / utgiven av Clas Zilliacus Enligt Befolkningsregistercentralens Namntjänst finns det inte en enda person som har eller har varit namnet Björkbro I Finland: https://verkkopalvelu.vrk.fi/nimipalvelu/nimipalvelu_sukunimihaku.asp?L=2  Alltså vi kan inte hitta hans livstid.  Kan det vara möjligt att namnet är en pseudonym?
Jag håller på att skriva en uppsats om översättningar till svenska av Antoine de Saint-Exupérys "Le petit prince". Det är väldigt svårt att få fram uppgifter… 1207 Gunvor Bang har enligt Svenska Barnboksinstitutet översatt två böcker: Lille prinsen (första upplagan 1952) och Ska vi leka? (1945): Enligt Boksampo.fi finns det i novellsamlingen Mannen i svart: en antologi / sammanställd av Torsten Jungstedt (på svenska 1955) en novell som hon har översatt. Den heter Lotteriet: http://www.boksampo.fi/sv/kulsa/saha3%253Aub0f4ac51-e1a4-4796-80d1-9584… Tyvärr har vi inte hittat information om hennes liv. Gunvor levde veterligen i Sverige. Kanske lönar det sig att fråga också den svenska svarstjänsten Bibblan svarar: http://bibblansvarar.se/
Hur ansöker man om biblioteksstöd och var får man ansökningsblanketter? 1758 Enligt lag om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare 3.5.1961/236, 1 § uddelas stipendier och stöd "årligen till författare och översättare, på grund av att böcker som de författat eller översatt tillhandahålls avgiftsfritt på allmänna bibliotek" (FINLEX). Biblioteksstipendier och -stöd ansöks från centralkomissionens för konst nämnd för bibliotekstipendier. Ansökningsblanketter kan beställs från centralkomissionen per e-post tktinfo@minedu.fi eller hämtas från flera platser. Ansökningsblanketten kan också utskrivas hos centralkomissionen för konsts web-sidor. Sista ansökningsdag är den 31.1. Mer information på Internet http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/default.asp?WCI=wciFrames&strlang… , per e-post tktinfo@...