presidenter

2 träffar. Visar 1–2 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Kan en tidigare president, som suttit två perioder, ställa upp ytterligare en gång om en annan president sitter en period i mellan? 1552 30.1.2012 Enligt Finlands grundlag 11.6.1999/731 – uppdaterad lagstiftning – finns det en paragraf för ämbetsperiod i följd. 54 § Val av republikens president "Republikens president utses genom direkt val för en ämbetsperiod av sex år. Presidenten skall vara infödd finsk medborgare. En och samma person kan väljas till president för högst två ämbetsperioder i följd." Inga förändringar kom till paragraf 54 i Lag om ändring av Finlands grundlag 1112/2011, som trädde i kraft den 1 mars 2012. Finlands grundlag 731/1999 http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990731 Lag om ändring av Finlands grundlag 1112/2011 http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20111112 I boken Uusi perustuslakimme (2000), skriven av Antero Jyränki finns följande text (...
Jag skriver ett arbete nu som handlar om George W Bushs agerande efter attacken på World Trade Center den 11:e sep.2001.arbetet jag skriver handlar om hur USA… 1079 29.10.2007 Jag tror att den bästa källan att få svar på din fråpga, dvs. tal av Bush som du nu behöver, är att kontakta det nyorganiserade amerika-biblioteket American Resource center,som är beläget vid Helsingfors Universitets bibliotek (Bilioteket är öppet för allmänheten: American Resource Center at the National Library of Finland P.O.Box 15 (Unioninkatu 36) 00014 University of Helsinki Finland Telephone: +358-9-191 24048 Fax Number: +358-9-652 940 E-mail: arc@usembassy.fi Hours: Mon-Fri 9-20, Sat 9-16 (Reference services: Mon-Fri 9-17) Summer Hours: Mon-Fri 9-18, Sat 9-16