psalmer

5 träffar. Visar 1–5 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Vad heter den här dikten? 265 20.2.2023 Detta citat är från psalm nummer 424 'Den signade dag, som vi nu här se' i den Svenska psalmboken. Hela Psalmen finns tillgänglig att läsa via Project Runeberg - 374 (Den svenska psalmboken / Normalupplaga 1937) (runeberg.org) Men såsom en fågel mot himmelens höjd sig lyfter på lediga vingar, han lovar sin gud, är glad och förnöjd, när han över jorden sig svingar, så lyfter sig själen i hjärtelig fröjd till himlen med lovsång och böner. Psalmen har också funnits med i många skönlitterära verk bland annat förkortad till endast första, femte och sjätte versen under namnet 'Den kristna dagvisan' i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf. Tillgänglig från Project Runeberg - Den kristna dagvisan (Nils Holgerssons...
Söker information om Erik Blomberg som psalmförfattare. 2105 2.2.2021 Kanske har du redan fått svar på din fråga? http://bibblansvarar.se/fragor/2021/januari/hej-soker-information-om-erik/ Jag hittade lite information om varför Psalm inte finns i Psalmböckerna. Det finns i en separat bilaga från 2003 som heter Verbums psalmbokstillägg. "Verbums psalmbokstillägg 2003, Psalmtillägg till Den svenska psalmboken, är ett tillägg till 2003 års utgåva av Den svenska psalmboken 1986. Tillägget togs fram av bokförlaget Verbum i samverkan med Svenska kyrkans musikråd och Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS). Tillägget är antaget av EFS:s styrelse och ersätter därigenom i praktiken EFS-tillägget från 1986, men används också i många av de församlingar i Svenska kyrkan som är utan EFS-förening. Lämpligheten av detta...
En gammal, blind dam läste ur minnet: "Bräcklig farkost framåt skrider,/söker fruktlöst stäva fram./Mäktigare stormen skrider,/vågen reser hotfull kam./Finnes… 1753 22.12.2010 Den ursprungliga texten överensstämmer i hög grad med den här nedan citerade "Tuolla keinuu pieni pursi" av Mikael Nyberg. "Tuolla keinuu pieni pursi, vasten tuulta ponnistain. Merimiesten mielet mursi, myrsky alloin raivokkain. Onko heillä pelastusta? Onko lainkaan toivoa? Myrsky-yö on sysimusta, Mielet säikkyy pelosta. Silloin nähdään vetten päällä, Hahmon kirkkaan liikkuvan. Purressansa miehet tääällä, joutuu kauhun valtahan. Tuttu ääni lausuu heille: ”Minä oon, siis rauhaa vaan!” Sydämille järkkyneille, Uusi toivo tarjotaan. Herran purteen astuessa, Myrsky taukoo, tyven saa. Aamuruskon koittehessa, Venhe rannan saavuttaa." Hittas i denna form på finska (nr. 293) i verket Hengellinen laulukirja 951-606-286-5 PÅ svenska hittas den i...
Ida Granqvist har skrivit en dikt, som heter "Det gäller" En låntagare i Malmö påstår, att denna dikt har flera verser. Här har vi bara hittat en vers: Det… 6013 12.7.2007 Vi har ett partitur av Ilmari Hannikainens sång "Det gäller" (Apostol/Helsingfors, 1907). Sången har bara en vers. Linda Lawast-Slottes CD-skiva "Vägar att vandra" innehåller sången, men har också bara nämnda vers. Det betyder att Hannikainens sång inte har flera verser. Men, det är möjligt att från första börjän Granqvists dikt hade mera verser, men dom andra har blivit bortglömda genom tiden. Källör: Hannikainen-Granqvist: "Det Gäller! = Kylvä!" (Apostol/Helsingfors, 1907) Lawast-Slotte, Linda: "Vägar att vandra" (Kompass Records/Fazer Records, 1981/1997) CD-skiva
Vem har skrivit o var: Strid för allt vad du har kärt dö om så det gäller? 1231 8.10.2004 Stroferna tillhör en norsk psalm, ”Alltid freidig”. Texten är skriven av Christian Richardt 1867, och den kan hittas i Norsk salmebok (416). "Alltid freidig når du går veier Gud tør kjenne, selv om du til målet når først ved verdens ende! Aldri redd for mørkets makt! Stjernene vil lyse; med et Fadervår i pakt skal du aldri gyse. Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder! Da er livet ei så svært, døden ikke heller."