rösträtt

2 träffar. Visar 1–2 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Undrar vilka som får rösta i det amerikanska presidentvalet. Vad jag förstår så röstar man i olika omgångar och i olika instanser, vilka är det som får rösta i… 2502 I det amerikanska presidentvalet regleras rösträtten av delstatslagstiftningen. Enligt konstitutionen är det inte tillåtet att neka rösträtt på basis av kön, etnicitet eller ålder. I många delstater kan fångar inte röstä och även vid förståndshandikapp och hemlöshet regleras rösträtten av delstatslagstiftningen. Också primärvalsprocesserna varierar beroende på delstat. Primärvalen är antingen öppna eller stängda. I öppna val behöver man inte vara partimedlem för att rösta på en kandidat. Stängda val kräver partimedlemskap. Mera information om det här ganska komplicerade systemet kan du hitta på följande länkar: http://kduinternationellt.wordpress.com/2012/03/13/the-us-presidential-… http://www.dn.se/nyheter/varlden/fragor--svar-om-usa-...
I vissa böcker står det att Finland var först i världen med kvinnlig rösträtt år 1906 medan andra hävdar att Australien och Nya Zeeland var före. Vad gäller 2842 Doktor Irma Sulkunen har undersökt saken och framlagt följande tabell om kvinnornas rösträtt: 1. New Jersey 1776-1809 2. Pitcairnöarna 1838 3. territoriet Wyoming 1869 4. territoriet Utah 1870-1887 5. Isle of Man 1881 6. Colorado, Cooköarna, Nya Zeeland 1893 7. South Australia 1894 8. Idaho, Utah 1894 9. Western Australia 1899 10. Australien, New South Wales 1902 11. Tasmania (Australien) 1903 12. Queensland (Australien) 1905 13. Finland 1906 Om man jämför nutidens självständiga stater, kan man säga att Nya Zeeland, Australien och Finland är de första tre. Om man vill ordna dem i rangordning, behövs några anmärkningar. I Nya Zeeland fick alla kvinnor (också urinvånare) rösträtten år 1893, men valbara blev de först 1919. I Australien fick...