samlingar

4 träffar. Visar 1–4 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Jag är S2-lärare och flera av mina elever kommer från Kosovo. Vi har ett projekt där eleverna ska berätta en folksaga från sina föräldrars länder. Men vi kan… 17 11.1.2024 Tyvärr har vi inga folksagor på svenska från Kosovo eller Balkan i Helmet bibliotekens samlingar. Det kan löna sig att kontakta biblioteket vid Nordisk kulturkontakt, https://www.nordiskkulturkontakt.org/bibliotek/. Lycka till!    
Jag undrar om, och i så fall vilka bibliotek i Finland som, följande böcker finns (i första hand högskole- och universitetsbibliotek): "Design i fokus för… 1225 25.8.2014 - Design i fokus för produktutveckling: varför ser saker ut som de gör? / Kenneth Österlin. Den här boken finns i Åbo Akademis och Hankens bibliotek: 3. (2010) och 2. omarbetade upplaga (2007) och i Tritonia, Konstuniversitetens bibliotek och Arcadas bibliotek: 1. upplaga (2003). - Allt du behöver veta om design management / Kenneth Österlin. Boken finns i Hankens och Tritonias bibliotek. De här kunskaper och mer information om biblioteken kan du se från bibliotekens samkatalog Melinda: http://linda.linneanet.fi/F/RGQSE6QQG6IL34TGXY1EP2JK242HINV6VA7TRGRAEB9…
Mitt förlag Bokverket har gett ut en skönlitterär bok om ett finskt krigsbarn, som redan har väckt intresse i Finland. Jag har via biblioteken.fi försökt… 4858 20.9.2013 Menar du Barbro Törnereds boken Finnpojken? Boken finns redan åtminstone i huvudstadsregionen i Helmet-bibliotekens samlingar. Det är möjligt att erbjuda boken till Btj:s listor och via dem till finska bibliotek. Men alla bibliotek väljer sina samlingar självständigt. Kontakta Btj: http://www.btj.fi/svenska/
Går det att söka i t.ex. Frank om man vill ta reda på hur många exemplar det finns av en viss bok och vid vilka bibliotek? Jag försöker sammanställa… 1450 15.4.2011 Det är tydligen inte möjligt att få någon direkt statistik över tillgängligheten av ett visst verk på de finländska biblioteken. Enda möjligheten att få sådan information är att göra sökningen skilt för varje bibliotek eller bibliotekskluster och själv räkna ihop banden. Kom ihåg att antalet band inte är konstant eftersom nya band skaffas och gamla avskrivs hela tiden.