släktnamn

2 träffar. Visar 1–2 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Släktnamnet Kaskela.Härstamning ,ursprung? 820 18.10.2007 Namnet Kaskela hör till samma grupp som Kaski och Kaskinen och härrör från det finska ordet 'kaski' (sved, svedja; i några finska dialekter också 'ung björk' eller 'ung lövskog'). Ordets etymologi är oklar. Enligt den nyaste förklaringen är 'kaski' ett indoeuropeiskt låneord, som har kommit till endel finsk-ugriska folks språk med konsten att bruka jord. Släktnamnen Kaskela-Kaski-Kaskinen är vanliga speciellt i Västra Finland. Formen Kaskela finner man jämstarkt i Tavastland, Satakunda och Österbotten. Uusi suomalainen nimikirja. - Heksinki, 1988. Nykysuomen etymologinen sanakirja / Kaisa Häkkinen. - Helsinki, 2004.
Hur vanligt är förnamnet Seppo och efternamnet Sorjonen i Finland och vad betyder de? Seppo Sorjonen är en återkommande karaktär i Arto Paasilinnas böcker. 2745 12.4.2005 Båda namnen är markant finska. Seppo namnet har enligt Vilkuna, Kustaa, Etunimet (nyaste uppl. 2003) sitt ursprung i det finska nationaleposet Kalevala, där Seppo Ilmarinen är den sakkunniga smeden. Seppo kan vara även en förkortning av Sepeteus. Namnet Sorjonen är enligt Mikkonen, Pirjo - Paikkala, Sirkka, Sukunimet, Otava 2000 allmänt i östra Finland, Norra Karelen. Ursprunget kunde vara i ordet "sorja"(=fager, prydlig). I Befolkningsregistercentralens namntjänst kan du söka efter för- och släktnamnsuppgifter (huvudsakligen antalet), adressen är https://192.49.222.187/nimipalvelu/default.asp?L=2 .