tyska

2 träffar. Visar 1–2 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Blir Lena Einhorns nya bok "Bland hobbyepidemiologer och expertmyndigheter" översatt till tyska ? 289 Tyvärr finns det ingen information ännu om Lena Einhorns bok Bland hobbyepidemiologer och expertmyndigheter blir översatt till tyska. Utgivningsdatum för den svenskspråkiga boken var 25.1.2022, så den är faktiskt helt ny. Att översätta tar vanligtvis lite tid, och inte alla böckerna kommer förstås att bli översatt. Många av Lena Einhorns äldre böckerna har ändå översatts till tyska, så det finns en möjlighet att också den nya kommer så småningom att översättas.   Källor Deutsche Nationalbibliothek. Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Einhorn, Lena. https://portal.dnb.de/opac/enhancedSearch?index=tit&term=&operator=and&… Norstedts. Lena Einhorn: Bland hobbyepidemiologer och expertmyndigheter. http://www.norstedts.se/...
Jag undrar om det finns några böcker på lättläst tyska, gärna med förklarade ord längst ner på sidorna eller i slutet av boken? 3399 Om du söker i Åbo biblioteks databas Vaski http://www.turku.fi/vaski med de två ämnesorden saksan kieli och lukemistot under varandra så hittar du sådana läseböcker. De svåraste orden har förklaringar på tyska längst ner på sidorna. De nyaste böckerna innehåller också CD-skiva. Det är dessutom möjligt att söka med klassnummer 89.41072. På så sätt hittar man också äldre läseböcker som är utan ämnesord.