Jag letar information om den allierade kontrollkommissionen 1944-47 och särskilt dess verksamhet på hotell Torni. Finns böcker på svenska eller engelska om…

Frågan ställd
9.10.2006

Jag letar information om den allierade kontrollkommissionen 1944-47 och särskilt dess verksamhet på hotell Torni. Finns böcker på svenska eller engelska om kommissionen, mer personliga redogörelser i memoarer, biografier, tidskrifter, filmer etc? Finns journalfilmer att tillgå?

Svar

Besvarad
12.10.2006
Sist uppdaterat
12.10.2006

Några böcker om den allmänna politiska bakgrunden:
-Polvinen, Tuomo
Between East and West : Finland in international
Politics 1944-1947. - 1986.
-Jussila, Osmo
Finlands politiska historia. - 2000.
-Meinander, Henrik
Finlands historia 4. - 1999.
-Paasikivi, J.K.
J.K.Paasikivis dagböcker 1944-1956, del 1 : Vid
katastrofens rand (26.6.1944-10.2.1947). - 1985.
-Leino, Olle
Vem tackar Yrjö Leino : ett mäskligt dokument om Finlands
kommunistiska inrikesminister 1945-1948. - 1973.
-Allison, Roy
Finland's relations with the Soviet Union 1944-1984. -
1985.
-Söderhjelm, Johan Otto
Tre resor till Moskva. - 1970.
-Bonsdorff, göran von
Svenska folkpartiet 4 : 1939-1956. - 1994.
-Hornborg, Eirik
Det fria Finland : en återblick för de fyra årtiondena
1917-1957. - 1957.
Tyvärr är materialet på svenska ganska begränsat. Många finskspråkiga undersökningar kan ha svenska eller engelska sammandrag. Artiklar i tidskrifter och samlingsverk kan jag inte förteckna här, om dem får Ni information av Suomen historiallinen bibliografia = Finsk Historisk Bibliografi, som säkerligen finns i några svenska vetenskapliga biblotek.
Kanske lönar det sig, att Ni stiftar bekantskap med finlandssvenska tidskrifter (framfört allt Historisk tid-
skrift för Finland men också Finsk tidskrift och Nya Argus).
Om hotellet Torni kan jag finna bara en bok men endast på finska. När hotellet fyllde 75 år (i mars 2006), tänkte man åtminstone att publicera någon festbok. Om dens nuvarande existens vet jag inte. Kanske kan Ni fråga saken genom hotellets e-post torni.helsinki@sokoshotels.fi.
Till slut vill jag rekommendera Finlands rundradios arkiv
http://www.yle.fi/elavaarkisto/.

0 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.