1600-talet

2 träffar. Visar 1–2 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Var hittar jag uppgifter om Åbo och Björneborgs kavalleriregemente? Såvitt jag förstår existerade det under Sveriges stormaktstid på 1600-talet och slogs på… 1929 13.6.2005 Det lönar sig att börja söka med ämnesorden sotahistoria: Ruotsi :1600-luku i Åbo stadsbiblioteks materialdatabas Aino http://borzoi.kirja.turku.fi/Intro?formid=form1&sesid=1118652922&ulang=… På så sätt hittar man till ex. Rainer Fagerlund: Bönder, krigsfolk och borgläger, Mikko Huhtamies’ Knektar och bönder, Olli Korkiakangas’ Sotilasrasitus Varsinais-Suomessa 1617-1809 Jussi T. Lappa-lainens Sadan vuoden sotatie och med klassen 39.4 (Maanpuolustus, maavoimat, ratsuväki) Tauno Sutelas Kunnia, velvollisuus, tahto. Flere tips för vidare information får du med de här böckernas litteraturförteckningar. Där finns böcker och annat material, som finns till ex. i Turun yliopistos eller i Åbo Akademis bibliotek.
Min släkt kommer ifrån Åbo och var handelsmän, rådmän och kyrkoherdar här i staden under 1600-1700-talet. Jag undrar om det finns några böcker på svenska om… 1356 5.10.2001 "Åbo stads historia" har kommit ut i flera delar. Delar 1600-1721 och 1721-1809 är båda i två volymer. Carl von Bonsdorff har skrivit "Åbo stads historia under sjuttonde seklet" del 1-2 i flera volymer. Böckerna har kommit ut mellan 1889-1904. Carl Axel Johan Gadolin har skrivit "Åbo handlande borgenskap", som kom ut 1934. Mera kan Du söka i vår databas http://turku.fi/kirja . Du kan använda ämnesord, t.ex." Åbo ", "1600-talet". Böcker på svenska har ämnesord på svenska. Du kan kolla vad titel "Åbo stad" ger. Du kan också kolla andra databaser, t.ex. Åbo Akademis bibliotek http://alma.abo.fi eller Turun yliopistos bibliotek http://volter.csc.fi eller Kungliga biblioteket i Stockholm http://www.kb.se .