andra världskriget

5 träffar. Visar 1–5 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Jag söker efter en bok, jag vet inte titeln eller författaren. Den handlar om en pojke och utspelar sig i ett ghetto (kanske i ett koncentrationsläger också)… 524 Boken låter mycket som Michel del Castanillos delvis självbiografiska Tanguy, ett barn i vårt tid https://www.boksampo.fi/sv/kulsa/kauno%253Aateos_9292, men han verkar inte ha bott i Sverige. Benny Grünfelt, som är bosatt i Sverige, har skrivit boken Tonåring i Hitlers dödsläger https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/benny-grunfeld-ar-overlevare…, Men den är utkommen först 1990-talet.
För det första undrar jag om vinterkrigsbilderboken "Kunniamme päivät" gavs ut även på svenska? Har inte lyckats hitta uppgifter om detta. Så har jag utan… 304 Kunniamme päivät finns även på svenska: Finland i krig : Finlands kamp 1939-40 i bilder jämte högkvarterets rapporter / utgiven av Hembygdsfronten. Helsingfors : Söderström & C:o, 1940. (Borgå : Werner Söderström osakeyhtiös djuptryckeri) [239] s. Anm.: 1.-2. uppl.. publicerats samtidigt: Stockholm : Natur och kultur. 2. uppl. 1940. Verket har redigerats av Toivo Rautavaara och Juhani Konkka. https://fennica.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?searchId=1610&recCount=10&recPointer=2&bibId=963274 https://finna.fi/Record/taisto.98611 Överbefälhavarens dagorder åren 1918 och 1939-1944 publicerades även på svenska och de kan hittas i Riksarkivet och Nationalbiblioteket (och i de största universitetsbiblioteken). De kan läsas i...
Jag skriver om psuedovetenskap under andra världskriget. Alltså hur man såg på t ex judar och stora näsor. Hur kan jag hitta fakta om detta? 1502 Här nedan finns några böcker och en Wikipedia-artikel om pseudovetenskap, men de är ganska allmänna och handlar inte om just andra världskriget: - Why people believe weird things : pseudoscience, superstition and other confusions of our time / Michael Shermer (2002) - Nonsense on stilts : how to tell science from bunk / Massimo Pigliucci (2010) http://sv.wikipedia.org/wiki/Pseudovetenskap Kanske hittar man lättare fakta om ditt ämne med sökordet rasism, som kan anses vara en pseudovetenskaplig lära. Här finns några möjliga källor: http://www.so-rummet.se/kategorier/rasbiologi - Rasism : en historisk översikt / George M. Fredrickson (2003) - Nazism and war / Richard Bessel (2005)
Jag ska skriva en uppsats om andra världskriget och skulle vilja ha några bra referenser. Om förhållanden på flyktinglägren. Information på universitetsnivå,… 2412 Du behöver alltså information bara om förhållanden på flyktinglägren i andra världskriget, och inte om andra världskriget allmänt taget? Det finns ju väldigt mycket skrivet om andra världskriget i allmänhet. Det finns en doktorsavhandling: - Exilens dilemma : att stanna eller att återvända : beslut i Sverige av polska kvinnor som överlevde KZ-lägret Ravensbrück och räddades till Sverige 1945-1947 / Wirginia Bogatic (2011) Du kan läsa abstraktet här: http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:403449 Det finns några undersökningar, som kan vara nyttiga för dig. De finns i samlingarna vid olika universitetsbibliotek i Finland. Fråga fjärrlånemöjligheter från ditt eget bibliotek. Tyvärr är ingen av böckerna i elektronisk form. -...
Det ska finnas en bok som innehåller brev från en ung man till hans fästmö, skrivna under andra världskriget. För några år sedan gav deras dotter ut dessa brev… 1497 Jag har hittat en bok hos oss som kommer ganska nära: Taussi-Sjöberg, Marja: Martta och Eero: en finsk familj under kriget 1939-1944 (Stockholm: Atlantis, 1999. Boken baserar sig på Marttas och Eeros brev under kriget och är skrivet av dottern Marja. Boken har en anknytning till Vasa för Eero vistades här omkring 1942-1943. Det finns flera exemplar i vårt bibliotek, om du önskar fjärrlåna, skicka e-mail till: maakunta.kirjasto@vaasa.fi.