arkivering

2 träffar. Visar 1–2 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Var kan jag hitta böcker/artiklar om arkivering? 1004 17.3.2005 Vi har flera böcker om ämnet i Vasa stadsbibliotek, men nästan alla är på finska. Klass 06.4 (arkivering) finns på avdelningen Smhälle och ekonomi i första väningen där du kan hitta de flesta av de här böckerna men det kan också finnas material (jag hittade en bok med ämnesordet arkivering) i klass 49.064, som finns i avdelningen länder och kulturer i andra våningen. Den här veckan är vårt bibliotek tyvärr stängt pga bibliotekssystembytet. Biblioteket öppnas nästa onsdag kl 10. Var vänlig kontakta vår personal då för att få tag i böckerna! Aalto, Teemu: Yrityksen arkistonhoito Onnela, Samula: Koti- ja kotiseutuarkiston opas Rastas, Pirkko : Arkistotoimi ja asiakirjahallinto Rastas, Pirkko: Keskiasteen arkisto-oppi Rosberg, Harri : Arkisto-...
Jag håller på med ett slutarbete i Vasa Yrkesinstitut om arkivering. Det ska handla om både elektronisk arkivering och att arkivera "vanliga papper". Jag… 1200 9.12.2004 Arkivverkets/Riksarkivets föreskrifter, anvisningar och rekommendationer hittas på Riksarkivets Internetsidor under adressen http://www.narc.fi/sve/ohjeet.html Då det tillsvidare inte finns många inhemska verk eller tidskrifter (utom Arkivnytt och Arkistoviesti) att rekommendera, föreslog överinspektör Leena Airola på Riksarkivet att du kunde kontakta överinspektör Mikko Punkki på Vasa landsarkiv och be honom om hjälp. På Internet kan man sovra bland mängder av arkiveringsportaler, online-kurser, rapporter, html-dokument osv. Börja med att bläddra igenom portalerna: UNESCO:s arkivportal, se http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=5761&URL_DO=DO_TOPIC&URL_S… På UNESCO:s sidor finns länkar till projekten The Memory of the World...