facklitteratur

3 träffar. Visar 1–3 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Blir Lena Einhorns nya bok "Bland hobbyepidemiologer och expertmyndigheter" översatt till tyska ? 283 Tyvärr finns det ingen information ännu om Lena Einhorns bok Bland hobbyepidemiologer och expertmyndigheter blir översatt till tyska. Utgivningsdatum för den svenskspråkiga boken var 25.1.2022, så den är faktiskt helt ny. Att översätta tar vanligtvis lite tid, och inte alla böckerna kommer förstås att bli översatt. Många av Lena Einhorns äldre böckerna har ändå översatts till tyska, så det finns en möjlighet att också den nya kommer så småningom att översättas.   Källor Deutsche Nationalbibliothek. Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Einhorn, Lena. https://portal.dnb.de/opac/enhancedSearch?index=tit&term=&operator=and&… Norstedts. Lena Einhorn: Bland hobbyepidemiologer och expertmyndigheter. http://www.norstedts.se/...
Finns det några faktaböcker om Nord- och Sydpolen på Svenska på centralbiblioteket i Helsingfors? 1337 I vårt magasin i Böle finns några svenskspråkiga faktaböcker som behandlar om Syd- och Nordpolen: http://www.helmet.fi/search*fin/X?SEARCH=nordpolen&searchscope=12&m=1&l… http://www.helmet.fi/search*fin/X?SEARCH=sydpolen&searchscope=12&m=1&l=… Faktaböcker om ämnet hittar du också i övriga Helmet-bibliotek. De här böckerna kan du beställa till Böle. Från följande länkar ser du den aktuella situationen i alla Helmet-bibliotek: http://www.helmet.fi/search*fin/X?SEARCH=sydpolen&searchscope=12&m=1&l=… http://www.helmet.fi/search~S9*fin/?searchtype=X&searcharg=nordpolen&se…
Söker följande faktabok: Strömnes, Frode J The Fall of the Word And the Rise of the Mental Model: A Reinterpretation of the Recent Research on Spatial… 1449 Boken finns inte i HelMet -biblioteket. Om Esbo stadsbibliotek eller de övriga biblioteken i huvudstadsregionen inte har det material som efterfrågas kan det beställas som fjärrlån från något annat bibliotek antingen i Finland eller i Sverige eller Norge. Fjärrlåna här: http://www.esbo.fi/default.asp?path=32372;37332;37338;33345;33353