finlandssvensk skönlitteratur

2 träffar. Visar 1–2 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Var hittar jag statistikinformation om utgivning av finlandssvenska ungdomsromaner från ungefär 1960-tal till idag? 1982 Helsingfors universitets bibliotek (nuförtiden Nationalbiblioteket) har publicerat Suomen kirjallisuus – bibliografier. I serieverket finns listade nästan årligen litteratur som utgivits i Finland från 1940 till mitten av 1990. Exempelvis har man i delen som täcker 1960-talets början uppdelat finlandssvensk litteratur och barn- och ungdomsböcker i egna grupper. Tyvärr har serien ändrats under åren. I alla delar har man inte skilt finlandssvensk – eller annan i Finland utgiven svensk litteratur. Ibland har man inte heller vuxenlitteratur eller barnlitteratur skilt. Samma gäller t.ex. med den Statistiska årsboken för Finland 2009. I den finns statistik över den inhemska litteraturens utgivningsmängder per årtionde, ända från 1960-talet....
Har J.L. Runeberg skrivit nåt specifikt om sin födelsestad Jakobstad eller om sin första skola, Westmanmors skola? Jag vore mycket tacksam för tips! 1617 Runeberg har inte skrivit något skönlitterärt som direkt skulle handla om Jakobstad. Det finns i alla fall några berättelser där handlingen anses vara förlagd till Jakobstads kust: "En julqväll i lotskojan" (torde utspela sig på Mässkär), "Lurendrejaren" (om smugglare), "Den väntande" (här figurerar hamnen och klockstapeln) och "Blind Måns" (anekdot i kåserande stil, först publicerad i Helsingfors Morgonblad 1832). I dikten "Svanen" kan man känna igen naturen vid nuvarande Runebergs stuga. I Runebergs brev kan det ju finnas kommentarer om hemstaden. Bl.a. har han 1847 efter ett besök skrivit om fiskarstugans förfall och senare upprustning. "Blind Måns" finns i: Runeberg, Johan Ludvig: Efterlemnade skrifter 1 . - Helsingfors : Edlund, 1878...