finlandssvenskar

5 träffar. Visar 1–5 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Fick nyss reda på att Juha Ruusuvuori: Muukalainen muumilaaksossa är en bok som handlar om Dalsbruk. Som född bruksare skulle jag vara intresserad att läsa… 1506 Tack för din förfrågan! Tyvärr finns boken inte på vårt bibliotek, och den finns inte heller att köpas hos vår leverantör. Men vi fjärrlånar den gärna från ett annat bibliotek för din räkning. Mer information om hur du fjärrlånar finns här: http://jakobstad.fredrikabiblioteken.fi/fjarrlan
Kan ni hjälpa mej att hitta böcker som behandlar Tunga sektionen 17 (Tigerns sektion). Byfälts bok har jag redan läst. Finns det eventuellt någon matrikel… 3965 Jag har sökt fram ett antal böcker som behandlar Tigerns sektion. Boken Finlands frontmän innehåller en matrikel. Litteraturtips (svenska böcker): 17. Divisionen : infanteri och artilleri i fortsättningskriget / Björn Immonen m.fl. – Helsingfors: Söderström, 1999. ISBN: 951-52-1813-6 Finlands frontmän 1939 – 45. 17 div. 8. Div. (innehåller också en matrikel). – Åbo: Etelä-Suomen kustannus, 1976. ISBN: 951-9064-13-3 Litteraturtips (finska böcker): Metsälä, Tarmo: Isänmaan puolesta. - [Helsinki], Gummerus, 2002. ISBN: 951-20-6162-7 Palmunen, Einar: Shemenskin-Pertjärven taistelut. - Hämeenlinna : Karisto, 1966. Jatkosodan historia osa 1. – Juva: WSOY, 1988. ISBN: 951-0-15327-3 Det finns förstås väldigt mycket skrivet om striderna under...
Vi har en låntagare som vill veta om finsk musik - vad som är typiskt för Finland? Sånger, folkmusik, visor från Mumintrollen. Finns det med svensk text också… 2575 Jag vill tipsa om de sånger som är populära på skolor i Svenskfinland. Sångerna finns listade i bifogad fil, listan är delvis hämtad från en undersökning kring sångrepertoaren i den finlandssvenska skolan. I listan ingår också finska visor. Källa: Reinikainen, Clara: Sångrepertoaren i den finlandssvenska skolans årskurs 1-6 - Ett lärarperspektiv. Slutarbete vid Helsingfors Yrkeshögskola, Stadia, 2007 https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/38430/stadia-1179847434-2.pd… Se också: Stora sångboken [Musiktryck] : [250 finlandssvenska sånger och visor förord av Ann-Mari Häggman och Lars Huldʹen]. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, i samarbete med Finlands svenska folkmusikinstitut, 2001. ISBN: 951-9087-45-1 Suuri toivelaulukirja [...
Bibliotekarien! Som svensk boende i Sverige har jag här en kanske dum fråga: är de klassiska svenska barnvisorna, Bä bä vita lamm, Lilla snigel etc lika… 1999 Jo, så är det: de finlandssvenska barnen känner till och sjunger många av de klassiska barnvisorna: Bä bä vita lamm, Lilla snigel, Imse Vimse spindel och Ekorrn satt i granen. Både traditionella finlandssvenska sånger och sånger från Sverige är en naturlig del av musikrepertoaren i våra skolor. Da Capo är en finlandssvensk läromedelsserie i musik för grundskolans åk 0–6. Den används i många finlandssvenska förskolor och skolor. http://www.schildts.fi/laeromedel/laeromedelskatalog/f-ak-6/musik/791/D…
Hur många svenskspråkiga tidningar finns det i finland? Kan jag be å få namnen? 2853 Du hittar listor över finlandssvenska tidningar och tidskrifter på adresserna http://www.luckan.fi/tidningar och http://www.hurrar.net/tid/. Listorna är inte helt fullständiga, men nästan. Det som fattas är små föreningars medlemsblad o.dyl.