Bibliotekarien! Som svensk boende i Sverige har jag här en kanske dum fråga: är de klassiska svenska barnvisorna, Bä bä vita lamm, Lilla snigel etc lika…

Frågan ställd
21.5.2009

Hej bibliotekarien!

Som svensk boende i Sverige har jag här en kanske dum fråga: är de klassiska svenska barnvisorna, Bä bä vita lamm, Lilla snigel etc lika klassiska och självklara i de svensktalande delarna av Finland? Sjunger de finlandssvenska förskolebarnen lika mycket Ekorrn satt i granen och Imse vimse spindel som de svenska?

Svar

Besvarad
25.5.2009
Sist uppdaterat
25.5.2009

Jo, så är det: de finlandssvenska barnen känner till och sjunger många av de klassiska barnvisorna: Bä bä vita lamm, Lilla snigel, Imse Vimse spindel och Ekorrn satt i granen.

Både traditionella finlandssvenska sånger och sånger från Sverige är en naturlig del av musikrepertoaren i våra skolor.

Da Capo är en finlandssvensk läromedelsserie i musik för grundskolans åk 0–6. Den används i många finlandssvenska förskolor och skolor.

http://www.schildts.fi/laeromedel/laeromedelskatalog/f-ak-6/musik/791/D…

1 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentarer

Många av sångerna är också välkända för de finsktalande barnen genom översättningar.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.