förkortningar

3 träffar. Visar 1–3 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Vad står förkortningarna AC respektive CV för när det gäller en projektbudget. 1109 19.12.2017 AC är troligen förkortning av orden "actual cost", och CV av "cost variance", när det gäller en project: https://project-management-knowledge.com/definitions/a/actual-cost/ https://project-management-knowledge.com/definitions/c/cost-variance-cv/
Stads- och och andra ortanmn förkortas ibland, t.ex. Helsingfors > HKI, Tammerfors > TRE. Är dessa förkortningar officiella, och var kan man i så fall hitta… 1987 12.10.2004 Dessa förkortningar är finska förkortningar och du kan hitta dem i finska förkortningsordböcker. Motsvarande svenska förkortningar är enligt Ruotsin kielen toimisto Hfrs eller H:fors och Tfrs eller T:fors. Alla dessa förkortningar är sedvanliga men inte officiella.
Finns det en motsvarande svensk och engelsk förkortning till finskans o.t.o (oto), oman toimen ohella? 2139 23.5.2002 "Oman toimensa ohella" är på svenska "som särskilt uppdrag" eller "vid sidan av sin egen tjänst/befattning" eller "som bisyssla". Det finns ingen förkortad form av o.t.o. på svenska, enligt boken Svenskt lagspråk i Finland (s. 344): https://vnk.fi/documents/10616/3952169/Slaf2017_low.pdf/970e4dae-3a37-4… På engelska kan man i endel fall använda adjektivet "interim" för att visa att en tjänst är tillfällig. Ordningsföljden blir då: namnet, interim, titeln. Ibland kan också ordet "acting" passa. Ett mera ingående svar kan man säkert ge på Tekniikan sanastokeskus. Kontaktuppgifter hittas under adressen http://www.tsk.fi/