förnamn

5 träffar. Visar 1–5 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Jag undrar vad namnet Mertsi betyder. Jag skall skriva bordsplaceringar till min fest och på dem skall det finnas namnförklaringar. Min vän är född som romer… 2071 Namnet Mertsi har sitt ursprung i en tysk legend från 1800-talet, som heter Genoveva. Mertsi var tydligen i form av Scmertz i originalverket, och han var sonen till hertiginna av Brabant. Namnet Schmertz har sedan varit översatt till finska som Smertsi och har slutligen reducerats i vardagsspråket till formet Mertsi. Namnet är fortfarande populär bland romanerna i Finland.
Jag bor i sverige och heter Soile, har länge funderat på vad det namnet betyder och hur vanligt det namnet är i Finland?Hoppas att ni kan stilla min nyfikenhet! 2446 Enligt Kustaa Vilkunas namnbok Etunimet är namnet Soile ganska nytt i finska almanacka. Andra motsvarande namn är Soili och Soila. Ändo fanns redan på adertonhundratalet kvinnor som hette Soile. Till exempel redaktör Soile Järvelä-Kairenius fick sitt namn av Lönnrots ordbok; soile eller soilu betydde norrsken, polarsken. Enligt Befolkningsregistercentralet har Finland genom tiderna haft 5632 flickor/kvinnor på namnet Soile. Vilkuna, Kustaa: Etunimet http://www.vaestorekisterikeskus.fi/
Jag heter Anna-Lena och jag undrar vad det betyder. Är det någon skillnad på dubbelnamn och enkelnamn, ja menar - tolkar man ett namn i taget eller namet som… 4289 Anna är ett mycket gammalt namn som härstammar från hebreiskans Channah, som betyder nåd eller den benådade. Namnet är ett av de vanligaste i hela kristenheten och förekommer sedan 1100-talet i helgonlängderna. Enligt Stora namnboken av albert W Carlsson förekommer Anna som förled i ca 70 dubbelnamn. Lena är en svensk kortform av Magdalena, som betyder "kvinna från Magdala". Namnet är känt sedan 1400-talet. I England är Lena en kortform av Helena, som betyder "den förtrollande". Inga dubbelnamn tas upp i namnböckerna, vilket kan tolkas som att namnen bör behandlas var för sig! I Namnarkivet finns mera upplysningar on namnen. Se gärna http://www.kanalen.org/namnarkivet/index.php?function=extstat&namn=Anna…
Hur vanligt är förnamnet Seppo och efternamnet Sorjonen i Finland och vad betyder de? Seppo Sorjonen är en återkommande karaktär i Arto Paasilinnas böcker. 2819 Båda namnen är markant finska. Seppo namnet har enligt Vilkuna, Kustaa, Etunimet (nyaste uppl. 2003) sitt ursprung i det finska nationaleposet Kalevala, där Seppo Ilmarinen är den sakkunniga smeden. Seppo kan vara även en förkortning av Sepeteus. Namnet Sorjonen är enligt Mikkonen, Pirjo - Paikkala, Sirkka, Sukunimet, Otava 2000 allmänt i östra Finland, Norra Karelen. Ursprunget kunde vara i ordet "sorja"(=fager, prydlig). I Befolkningsregistercentralens namntjänst kan du söka efter för- och släktnamnsuppgifter (huvudsakligen antalet), adressen är https://192.49.222.187/nimipalvelu/default.asp?L=2 .
Min fru och jag ska få en liten son den 13 februari och jag vill att han bl.a. ska heta Risto, efter min morfar. Min fru vill veta vad det namnet motsvarar på… 1882 Det finska namnet Risto motsvarar Kristoffer eller Kristofer på svenska, alltså Christopher på engelska. Namnet är av grekiskt ursprung, Christophoros, "Kristus-bärare". Risto är alltså finsk, folklig kortform av Christophoros. Det finns också en annan finsk form av Christophoros, Kristo, men Risto är mycket vanligare. Risto firar sin namnsdag den 15 mars. Risto har varit ett ganska populärt namn på 1940 - 1960 -talen i Finland. Nu kan du kolla vad Nomina berättar om Kristoffer. Lycka till!