Helsingfors

4 träffar. Visar 1–4 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Finns det intalade romaner/tidskrifter/andra trycksaker att låna för synsvag person? Var kan man se ett ev. utbud? 1387 Du kan söka talböcker i HelMet htpp://www.helmet.fi Du kan börja söka med Valfria sökord och skriva på sökfältet Talböcker and not barnlitteratur (då får du 1002 träff). Eller du kan skriva på sökfältet Skönlitteratur and not barnlitteatur och begränsa sökningen på Ljudböcker i stället för Alla medier (796 träff). Om man söker material på svenska, skall man använda svenska ämnesord. I Böle finns Boken kommer-tjänsten, om du är intresserad av det http://www.lib.hel.fi/sv-FI/kotipalvelu/ Eller du kan kontakta specialbiblioteket Celia, som producerar och förmedlar litteratur i tillgängligt form för alla dem, som på grund av skada eller sjukdom inte kan läsa vanliga tryckta böcker http://www.celia.fi/sv/web/guest/tietoa-celiasta
Håller på att samla material för en pro gradu i konstvetenskap vid Åbo Akademi om dekorationskonstnären Edvard Elenius, f. 1.6.1881 i Valkeala, d. 27.7.1957 i… 986 Det lönar sig att ta kontakt med Helsingfors stadsarkiv som är en del av Helsingfors stads faktacentral. Se http://www.hel2.fi/tietokeskus/se/arkivtjanst.html.
Jag letar efter prosa med Helsingforsmiljö för 9-åringar. Vi ska ha ett stort H:fors-projekt i januari i min klass. Kan någon av er ge mej lästips? 1050 Här är några tips. WAHLSTRÖM, Eric: Gottfrid och Teodora CARPELAN, Bo: Anders i stan Anders på ön Paradiset Julius Blom, ett huvud för sig NORDSTRÖM, Gunnar: Slutspel i helsingfors (kanske mera om sport) SANDMAN-LILIUS: Främlingsgatan LINDQUIST: Marita: Marielle och Madame Marille och Vera-Teresa KIHLMAN, Karin: Karin i tsarens Helsingfors (om gamla Helsingfors) Och en faktabok: BJÖRNBERG, Bettina: Inte så illa, herr Engel
Jag söker material om Brunnsparkens geologi, jag vet att det finns publikationer om ämnet. 1025 I Helsingfors stadsbibliotek finns det inte material om Brunnsparkens geologi och jag hittade varken böker eller artiklar i våra databaser. Jag sökte också universitetsbibliotekets databas Helka, med samma resultat. Men det finns en bibliotek i Esbo, där finns material om geologi: Geologisen tutkimuskeskuksen kirjasto http://www.gsf.fi/info/kirjasto.html . Telefonen till biblioteket är: 020 550 2528 och 020 550 2424. Kanske dom kan hjälpa er.