hinduism

5 träffar. Visar 1–5 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Jag undrar om vad hinduer gör för att ha kontakt med gud? 854 11.5.2021 I SO-rummet finns information om hinduism. Där berättas både om hinduismens gudar och hur religionen syns i vardagslivet. Där sägs att i hinduismen förekommer inte någon gemensam församlingsgudstjänst. En stor del av kulten sker i hemmet, där man har en gudabild. Gudarna tillbeds även i tempel, under religiösa festligheter och syns också i vördnaden av allt liv, alltså även naturen. Även om gudarna är många, så är de alla en del av världssjälen, brahman. En hindu finner brahman (den gudomliga beståndsdelen i tillvaron) överallt, i människor, djur och växter. Målet av en hindu är att en egens själ blir ett med världssjälen. Det man nå t.ex. med Yoga-träning. Källmaterial: So-rummet, Hinduism, https://www.so-rummet.se/kategorier/religion...
Kan du hjälpa mig men en fråga ang hinduismen ? 1172 7.12.2010 Det finns några böcker om hinduism på svenska: Jacobsen, Knut A. : Hinduismen: historia, tradition, mångfald (2004) Armstrong, Karen: Världsreligionernas födelse (2007) Terhart, Franjo: Världsreligioner : ursprung, historia, utövning, tro, världsbild (2007) De här länkarna kan också vara nyttiga för dig: http://www.to-life.se/hinduism.htm http://www.ne.se/lang/hinduism http://sv.wikipedia.org/wiki/Hinduism http://www.ne.se/lang/dharma http://www.nimade.info/diverse/2010/11/Vad-ar-Dharma.html http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/sv/Dharma
Skulle de lågkastigas situation i Indien kunna förbättras med hjälp av hinduismen? På vilket sätt inverkar kastväsendet på människans frälsning? 1116 20.9.2007 Det har skrivits mycket om indien men Rolf Grömbloms två böcker Religionernas Indien : livsåskådningar och samhälle samt Hemma i Indien : en orienterande faktabok, skulle säkert uppskattas av frågeställaren. Hinduismen har verkat mycklet länge i Indien och det har knappast påverkat kastväsendet i någon speciellt positiv riktning, båda finns i den indiska kulturen. Läs även gärna: Jacobsen, Knut A. Hinduism: Historia, tradition, mångfald. Det finns över 3000 kaster i den hinduiska befolkningen i Indien, många direkt kopplat med yrke. Inga enskilda religioner är knutna till någon speciell kast, även andra trosbekännare placeras in i kastsystemet. Om kastväsendet kan du läsa i bl.a.: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kast
Jag undrar hur hinduismen ser på kroppen och själen? 5758 20.9.2007 Om hinduismen kan man läsa i bl.a nationalencyklopedin. Hinduismen är minst 3 500 år gammal. För omkring 2500 år sedan började religionen få den form den har i dag. Hinduismen ser världen som ett evigt kretslopp där alla levande väsen återföds efter döden. Om man återföds som människa eller ett lägre djur beror på hur man har levat. Målet är att uppgå i världssjälen, Brahman, och utslockna helt i nirvana. De Österländska religioner sewr inte kropp och själ som något, som kan åtskiljas. Inom västerländska trossystem och främsta de kristna kärornma skiljs kropp och själ åt i döden. Detta är främmande i andra religioner, där man har ett hellhetsbegrepp. Om människosynen inom hinduismen: http://www.mimersbrunn.se/arbeten/3113.asp http://sv....
Vad har hinduismen för matvanor och dryckesvanor? 1982 27.11.2006 Alla hinduer är inte vegetarianer, men hinduismen kräver abstinens från kött åtminstone en gång i veckan. Nötkött är ändå förbjudet. Uppgiften är från boken Majumder: Indian Vegetarian Cookbook, som finns i Björneborgs stadsbibliotek. Alkohol torde inte heller vara absolut förbjudet. Mera information hittar du på adressen http://www.hindunet.org/.