klassifikation

3 träffar. Visar 1–3 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
I vilken kategori hamnar About a boy och den typen av litteratur, om bittra män som på ett roligt sätt berättar om sin tillvaro. 1660 Det verkar så att den här boken har klassifikeras bara till "allmän" skönlitteratur utan extra bestämningar. I Helmet-biblioteken har boken fått sådana ämnesord: humor, romaner, faderskap, män, pojkar, familjeliv, skönlitteratur.
Har Ni bibliotekarier något bra litteraturtips som redogör för områdena "Biblioteksteknik" och "Biblioteksverksamhet"? Strävan är att materialet skulle ge mig… 1523 Jag rekommenderar, att Ni bekantar Er med web-sidor av Institutionen för informationsförvaltning vid Åbo Akademi: http://www.abo.fi/fak/esf/bii/studier_frames.htm I delen kursfordringar http://www.abo.fi/fak/esf/bii/kursfordringar.htm hittar Ni litteraturlistor. Om Ni är speciellt intresserad av klassifikation och organisering av material, rekommenderas följande böcker: 1. Benito Miguel. Kunskapsorganisation. Borås: Taranco, 2001. 2. Marcella Rita & Newton Robert. A new manual of classification. Gower, 1994. 3. Aitchison Jean, Gilrichrist Alan & Bawden David. Thesaurus contstruction and use: a practical manual. 3. ed. London: Aslib, 1997. 4. Foskett Anthony C. The subject approach to information. 5. ed. London: Library...
Känner ni till en webplats eller -sida på internet som redogör för området musik / musikteori i det Universella Klassifikationssystemet? 1091 Känner du till websidan "Universella decimalklassifikationen. Svensk elektronisk utgåva", Copyright: © 2003 UDC Consortium och Miguel Benito, adress http://www.hb.se/bhs/udk/index.htm ? British Standards Institution har utgivit även en online-version av den engelska UDK, men den kräver registrering och är antagligen avgiftsbelagd, information British Standards Institution: email: UDC@bsi-global.com . Mera information om klassifikation, se Biblioteken.fi, Biblioteksbranschen, http://www.biblioteken.fi/sv-fi/biblioteksbranschen/format/ . Följande publikationer kunde kanske vara till hjälp: Öhman, Einar, Handledning i UDK-systemets användning. Stockholm, 1970. (Tekniska litteratursällskapets handbok 7), McIlwaine, I. C., Guide to the use of...