kyrkor

2 träffar. Visar 1–2 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Varför får man inte ta med sig djur in i kyrkan? 2274 Enligt din e-postadress frågar du säkerligen från Sverige. Svenska kyrkan har svarat på din fråga på följande sätt: "Vad jag känner till finns det inget klart och tydligt förbud mot att ta med sig hunden in i kyrkan och man kan inte bli straffad, men jag tycker personligen att det är högst olämpligt att göra det, främst på grund av allergiskäl." Du kan läsa hela svaret här: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=772733 I Finland är praktiken tydligen liknande. Ingen lag förbjuder saken.
Jag vill hemskt gärna ha litteratur på svenska, som beskriver (kyrkornas) malmkronors olika ornament och delar etc. 1097 I dessa böcker finns information som berör ämnet: Dyrssen, Eva: Magiskt ljus : om ljuskronor i Sverige (2002) Karlsson, Lennart: Ljus i Guds hus, ingår i tidskriften Hemslöjden 1994:4, ISSN 0345-4649. Granlund-Welander, Elsebeth: Lampor och ljusstakar (1972) Sveriges kyrkor : konsthistoriskt inventarium, skriftserie utgiven av Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, ISSN 0284-1894. Malmström, Krister: Centralkyrkor inom Svenska kyrkan 1820-1920 : med en byggnadsantikvarisk inventering (1990) På webbplatsen http://www.svenskakyrkan.se finns mycket information om svenska kyrkor och deras interiörer och arkitektur. Använd sidans sökfunktion och sök på t.ex. malmkronor eller ljuskronor.