litteraturhistoria

3 träffar. Visar 1–3 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Kan ni hjälpa mig att hitta några titlar inom modern och samtida skönlitteratur som går att koppla till realismen? Mycket tacksam för hjälp 952 Hej! Förlåt för att svaret på din fråga kommer så här sent! Med realism hänvisar man å ena sidan till en viss litteraturhistorisk period som började i 1850-talets Frankrike och nådde Norden i slutet av 1800-talet. Å andra sidan kan man med realism mena sanningsenlighet och trovärdighet inom fiktionen. Typiska exempel på den realistiska periodens litterära verk är t.ex. Honore de Balzacs Pappa Goriot, Gustave Flauberts Madame Bovary och romanerna av Henry James och Leo Tolstoi. Till den nordiska realismen räknas Henrik Ibsens och August Strindbergs verk. I Finland representerades realismen bl.a. Minna Canth och Juhani Aho. Enligt Erich Auerbach är realismen ett drag som alltid har influerat litteraturen, under hela dess historia – än...
Kan ni tipsa om bra länkar till en översikt av Finlands litteratur? 1555 Det finns bra artiklar på engelska på Utrikesministeriets Virtual Finland: Finska litteraturens uppkomst: http://virtual.finland.fi/finfo/english/kirjaeng.html Modern finsk litteratur: http://virtual.finland.fi/finfo/english/literat.html Där finns också länkar till andra sajter. På svenska på Virtual Finland: http://virtual.finland.fi/finfo/svenska/litterat2.html En kort artikel på engelska: http://www.lysator.liu.se/nordic/scn/faq47.html En kort artikel på finska med rikligt med länkar till gamla finländska författarnamn (kunde inte hitta vem som har skrivit den): http://www.compuline.fi/ComDocs/Suomi/uushlp/html/fin-3q9f.htm Länkbiblioteket har bra länkar speciellt till sidor som behandlar enskilda författare eller författare i ett...
Jag är ute efter en svensk översättning av Paul Éluards dikt "Bakom mig". Första strofen lyder: Bakom mig är mina ögon slutna/ljuset brunnet och nattens huvud… 1269 I databasen för huvudstadsregionens bibliotek PLUSSA finns tre böcker med Paul Éluards dikter (Smärtans huvudstad, Obefläckade avlelsen, Tolv prisvärda poeter--en antologi sammanställd av Jan Brober), men i ingen av dem ingår dikten Bakom mig. I Litteraturhandboken (red. Britt Dahlström; Forum, 1984) nämns Lindegren-Laaban: Nitton moderna franska poeter, 1948 - som lär innehålla några tolkningar av Éluards dikter. Kunde den andra versionen av Bakom dig hittas i den? Boken finns i Helsingfors universitetsbiblioteks samlingar. En annan liten möjlighet är Artur Lundkvists bok Poeter i profil från 1958. Kunde det förresten vara möjligt att Solveig von Schoultz själv skulle ha översatt dikten?