lokalhistoria

2 träffar. Visar 1–2 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Jag skulle behöva få tag på information, kanske skönlitterärt eller fakta, som beskriver Helsingfors under 1910-20-tal och i synnerhet skulle jag behöva få… 972 Här hittade jag några böcker du kunde ha nytta av som behandlar hattar och/eller Helsingfors 1910-1920, tyvärr är de flesta på finska eller engelska. Ifall inget annat nämnts finns de i Vaski biblioteken. - Aktiebolaget Silfverbergs & Wecksells förenade hattfabriker, Helsinfors, 1828-1928, finns i Turun yliopiston kirjasto. - Suomen kulttuurihistoria. 4, Koti, kylä, kaupunki 2004 - Made in Helsinki: helsinkiläisen työn helmiä kolmelta vuosisadalta 2011 - Suruton kaupunki: 1920-luvun iloinen Helsinki 2016 - Kortelainen, Anna 2010 Eri kivaa! - Pakarinen, Riitta 2009 Muistojen Helsingissä: kuva-albumi vuosilta 1900-1939 - Brander, Signe 2009 Foto Signe Brander: valokuvia Helsinkistä ja helsinkiläisistä vuosilta 1907-1913. Litteratur om...
Jag undrar om det finns några böcker om just Stenkulla Tenala eller någon annan litteratur? 786 Vi hittade inte litteratur om Stenkulla. Men om Tenala finns det flera, bl. a.: Nikula, Oscar: Tenala och Bromarf socknars historia 1-2 och Finländskt herrgårdsliv, en etnologisk studie över Karsby gård i Tenala ca 1800-1970. I Paikallishistoriallinen bibliografia 1967 finns också många tidningsartiklar om Tenala men tyvärr inte om Stenkulla. Du kan fråga dessa böcker i ditt eget bibliotek, också till fjärrlån.