medicin

4 träffar. Visar 1–4 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Vad är din uppfattning om att religionen har haft en stor påverkan på läkekonsten? 790 1.2.2012 Min uppfattning är att läkekonsten borde grunda sig på vetenskaplig kunskap.
Religion och/eller olika trosuppfattningar har påverkat läkekonsten i hög grad.existerar detta fortfarande i vår eller andra kulturer? 1282 1.2.2012 Vi är inte läkekonstens experter här i biblioteken. Men säkert påverkar religionernas förbuden och buden fortfarande också till läkekonsten. Du kan läsa litet mer om saken till exempel från den här webbsidan: http://www.bma.org.uk/images/Religion%20in%20medicine%20briefing%20-%20…
När kan man anse att läkekonsten blev vetenskaplig dvs.grundar sig på vetenskapliga undersökningar och resultat? 982 1.2.2012 Det finns redan svaret på din fråga i Fråga bibliotekariens arkivet. Det kan du se här: http://www.kirjastot.fi/sv-FI/fraga_bibliotekarien/fragan.aspx?ID=66c0a…
När kan man anse att läkekonsten blev vetenskaplig 2354 19.1.2009 Det är svårt att ge ett entydigt svar på frågan, eftersom det vi i dag menar med medicinsk vetenskap i flera avseenden skiljer sig från det man uppfattade som vetenskap under medeltiden eller antiken. Här nedan ges en grov översikt av medicinens väg till den vetenskap den är i dag. Det var först på 1800-talet som medicinen på allvar började likna den naturvetenskap den är i dag. I och med utvecklingen av de biologiska vetenskaperna på 1800-talet började man allmänt acceptera att människan är en biologisk varelse. Fysiologin blev bl.a. en viktig del av medicinen, cellerna och bakterierna upptäcktes, det utvecklades nya metoder att undersöka patienterna och ett helt nytt sätt att klassificera sjukdomar. Den västerländska medicinen har ändå...