referensbibliotek

3 träffar. Visar 1–3 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Vad kan bibliotekets referensavdelning stå till tjänst med och vilka utlåningsregler gäller på referensavdelningen? 3041 Referenssamlingar består av böcker, kartor m.m. som inte lånas ut utan som bara står till förfogande på biblioteket. De flesta titlarna i refenssamlingar är vanligtvis något slags uppslagsverk, t.ex. encycklopedier, matriklar, ordböcker o.d. Referensavdelningarnas betydelse och samlingar har minskat med all information som är tillgänglig via Internet. Huvudprincipen är att material från refrensavdelningen inte lånas ut.
Vilka tjänster kan bibliotekets referensavdelning stå till tjänst med? 1302 Referenssamlingar består av böcker, kartor m.m. som inte lånas ut utan som bara står till förfogande på biblioteket. De flesta titlarna i refenssamlingar är vanligtvis något slags uppslagsverk, t.ex. encycklopedier, matriklar, ordböcker o.d. Tidigare arbetade ofta åtminstone en bibliotekarie på varje refensavdelning som studierådgivare. Nuförtiden har referensavdelningarnas betydelse minskat med informationsnätets uppväxt och referenssamlingar blir mindre och mindre. Bibliotekets rådgivnings- och informationstjänster är däremot tillgängliga både allestädes på biblioteket och genom Internet.
Vad för tjänster finns det på en referensavdelning och vilka utlåningsregler gäller där allmänt? 1979 Tjänsterna varierar beroende på biblioteket. Referensavdelningen har traditionellt haft en samling av böcker som används endast i biblioteket, och som därför alltid finns i hyllan. Ofta kan man ta åtminstone fotokopior och tjänstemännen gör också informationssökningar. Referensavdelningens betydelse kan ha blivit lite mindre under de senaste åren, en orsak kan vara att det i dag finns så många special databaser I biblioteket. Också Internet underlättar informationssökningen. Endel bibliotek tillåter utlåning av materialet (som hemlån), andra bibliotek tillåter utlåning av materialet för en natt eller för ett veckoslut. Huvudsakligen lånas referensmaterialet inte.