språkkunskap

2 träffar. Visar 1–2 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Jag blir snart färdig ämneslärare från den svenskspråkiga utbildningen vid Helsingfors universitet och undrar om jag får undervisa i en finskspråkig skola?… 226 Språkkrav är att lärare ska ha utmärkta muntliga och skriftliga språkkunskaper i undervisningsspråket.Lag om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003)Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003) På Vasa universitetets sida finns också information om hur du kan visa dina kunskaper.  Naturligtvis kan du också kontakta Utbildningsstyrelsen för att fråga mera.  
Jag undrar om du vet några bra sidor där man kan lära sig franska lite bättre eller sidor med roliga lekar på franska. 3883 Sajten Le Point du Fle innehåller material även för barn, där kan man hitta även länkar till andra sidor, http://www.lepointdufle.net/ . En sida där man hittar olika sorters material för franska studier är "Lära sig franska", http://www.franskahemsidan.net/webfranska.htm . Där finns flera länkar till spel, animationer och konversationer, till ex. Verbövningar Le jeu du pendu, http://pagesperso.scola.ac-paris.fr/claudemarc/HTLM/jeux/pendu/pendu.htm , Primary french, som innehåller olika sorters övningar som animationer och konversationer, http://www.bbc.co.uk/schools/primaryfrench/ , t.ex. http://www.bbc.co.uk/schools/primaryfrench/games_all.shtml . Se likväl UR Språk - franska http://www.ur.se/sprk/franska/index.php och Adodoc.net,...