stipendier

3 träffar. Visar 1–3 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Hur ansöker man om biblioteksstöd och var får man ansökningsblanketter? 1758 Enligt lag om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare 3.5.1961/236, 1 § uddelas stipendier och stöd "årligen till författare och översättare, på grund av att böcker som de författat eller översatt tillhandahålls avgiftsfritt på allmänna bibliotek" (FINLEX). Biblioteksstipendier och -stöd ansöks från centralkomissionens för konst nämnd för bibliotekstipendier. Ansökningsblanketter kan beställs från centralkomissionen per e-post tktinfo@minedu.fi eller hämtas från flera platser. Ansökningsblanketten kan också utskrivas hos centralkomissionen för konsts web-sidor. Sista ansökningsdag är den 31.1. Mer information på Internet http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/default.asp?WCI=wciFrames&strlang… , per e-post tktinfo@...
Har hört att man kan ladda ner en ansökningsblankett från nätet gällande stipendie/ersättning för böcker som man sålt till bibliotek när man gett ut en bok på… 844 Information om biblioteksstipendier finns på sidor av Centralkomissionen för konst. Här är en länk till sidan: http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/default.asp?WCI=wciFrames&strlang… . Välj länken Biblioteksstipendier. Du kan ladda ner en ansökningsblankett genom att klicka på knappen Blankett på nedre delen av sidan.
Var hittar jag information om medel som man kan söka från fonder och liknande 1148 Svenska kulturfonden har gett ut ett häfte med kontaktuppgifter till största delen av de fonder som är intressanta för svenskspråkiga i Finland. Den nyaste upplagan heter "137 stiftelser, fonder och stödordningar" och kom ut i juni 2000. Häftet omfattar fler fonder och stiftelser än Kulturfondens webbsidor: http://www.kulturfonden.fi. Finlands studentkårers förbund, på finska Suomen ylioppilaskuntien litto - SYL ger ut en bok som förtecknar stipendier och studiestöd uttryckligen för studeranden. Den heter "Apurahat ja opintotuki - Stipender och studiestöd". Den senaste upplagan är från 1999. Tyvärr är motsvarande webbsida: http://www.syl.helsinki.fi/apurahat.html från samma tid.